Tài chính

Cổ phiếu GMD: KIM Vietnam Growth mua vào, Kutso Group bán ra

(VNF) - Như VietnamFinance đã đề cập, KIM Vietnam Growth Equity Fund đến từ Hàn Quốc vừa thông báo hoàn tất mua vào 9,5 triệu cổ phiếu GMD của Công ty Cổ phần Gemadept, nâng lượng sở hữu từ hơn 4,86 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,64%) lên trên 14,36 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,84%). Ở chiều ngược lại, một quỹ ngoại khác là Recollection Pte. Ltd - thuộc nhóm cổ đông Kusto Group - vừa thông báo đã bán ra 4,5 triệu cổ phiếu GMD.

Cổ phiếu GMD: KIM Vietnam Growth mua vào, Kutso Group bán ra

Cả nhóm gồm 7 nhà đầu tư liên quan tới Korea Investment Management đã nâng sở hữu tại GMD lên 5,24% vốn.

Mặc dù giá trị của thương vụ của KIM không được tiết lộ nhưng tạm tính theo giá đóng cửa cổ phiếu GMD phiên ngày 7/3/2019 là 27.750 đồng/cổ phiếu thì KIM Vietnam Growth chi khoảng hơn 260 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này.

Sau giao dịch, số lượng sở hữu của cả nhóm gồm 7 nhà đầu tư liên quan tới Korea Investment Management đã tăng từ hơn 6,05 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,04%) lên hơn 15,55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,24%) và trở thành nhóm cổ đông lớn của Gemadept. 

Trong khi KIM Vietnam Growth mua vào, thì một quỹ ngoại khác là Recollection Pte. Ltd - thuộc nhóm cổ đông Kusto Group - vừa thông báo đã bán ra 4,5 triệu cổ phiếu GMD, giảm lượng sở hữu từ hơn 18,14 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,11%) xuống còn hơn 13,64 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 4,59% và không còn là cổ đông lớn của Gemadept. Giao dịch thực hiện ngày 4/3/2019. Giá bán bình quân 29.150 đồng/cổ phiếu, thu về trên 131 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2018, GMD ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.065,8 tỷ đồng, giảm 33,6% so với năm 2017. Tuy nhiên, do chi phí giá vốn giảm đến 41,8% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 966 tỷ đồng, chỉ giảm 6% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của GMD, doanh thu từ hoạt động khai thác cảng đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2017 và chiếm khoảng 86% tổng doanh thu. Mảng logistic chỉ mang về khoảng 382 tỷ đồng, giảm sâu so với năm 2017.

Doanh thu tài chính năm 2018 của GMD đạt 1.617 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 173 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2017 do GMD bán 51% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Logistics Holdings và 49% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Shipping Holdings, đồng thời thoái vốn khỏi CTCP Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen – Gemadept.

Chi phí tài chính cũng chỉ còn gần 52 tỷ đồng, bằng khoảng 1/3 cùng kỳ chủ yếu do công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính gần 110 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ gần 9 tỷ đồng).

Kết quả, năm 2018 GMD báo lãi trước thuế 2.182 tỷ đồng, tăng gấp 3,35 lần so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.900 tỷ đồng, gấp 3,26 lần so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.830 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến cuối năm gần 2.458 tỷ đồng, trong đó riêng đầu tư vào dự cao su Pacific Peal, dự án Cao su Pacific Lotus và dự án Cao su của Pride, dự án Cảng Nam Đình Vũ.

Đến hết tháng 12/2018, tổng tài sản của GMD là 9.950 tỷ đồng, giảm 1.340 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả 3.400 tỷ đồng, tăng 725 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 637 tỷ đồng (giảm 77 tỷ đồng so với đầu kỳ), và vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 410 tỷ đồng, lên mức 1.630 tỷ đồng.

Tin mới lên