Tài chính

Cổ phiếu LHG của Long Hậu bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch từ 24/10

(VNF) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa đưa ra quyết định chuyển cổ phiếu LHG của Công ty Cổ phần Long Hậu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 24/10.

Cổ phiếu LHG của Long Hậu bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch từ 24/10

Cổ phiếu LHG của Long Hậu bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 24/10.

Theo HoSE, Long Hậu chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định của hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu LHG chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 24/10.

Liên quan đến tình hình cổ phiếu của Long Hậu, trước đó, ngày 29/9, HoSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu LHG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 6/10 do chậm nộp báo cáo bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Long Hậu cho biết do công ty có kế hoạch thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 nên không kịp phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 theo đúng thời gian quy định.

Về lộ trình khắc phục, công ty sẽ thực hiện các thủ tục trình phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán theo quy định và công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 vào tháng 12/2022.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo chưa soát xét trong quý II/2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 233,36 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 40,85 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,1% về chỉ còn 24,8%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 347,7 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,52 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 80,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Từ năm 2022, Long Hậu cho biết sẽ tập trung toàn lực để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, thủ tục pháp lý của các dự án để sớm triển khai xây dựng, bổ sung quỹ đất kinh doanh cho các năm tới.

Theo kế hoạch trọng tâm của Long Hậu, đối với đất khu công nghiệp, công ty sẽ khai thác một khu công nghiệp mới từ năm 2024, tìm kiếm quỹ đất bổ sung vào diện tích 500ha; đối với đất dân cư – tái định cư, sẽ khai thác từ năm 2024. Trong đó, có một số dự án, sản phẩm mới như khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 với diện tích 90ha; khu công nghiệp An Định – Vĩnh Long với diện tích 200ha; khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3 với diện tích 19ha…

Tin mới lên