Tài chính

Cổ phiếu niêm yết mới trên HoSE sẽ bắt buộc chuyển tạm thời giao dịch sang HNX

(VNF) - Lãnh đạo UBCKNN cho biết đây là giải pháp tình thế và mang tính chất ngắn hạn nhằm giảm tải hiện tượng nghẽn lệnh trên HoSE, về bản chất vẫn là "doanh nghiệp thuộc HoSE và giao dịch tạm thời trên HNX".

Cổ phiếu niêm yết mới trên HoSE sẽ bắt buộc chuyển tạm thời giao dịch sang HNX

Cổ phiếu niêm yết mới trên HoSE sẽ bắt buộc chuyển tạm thời giao dịch sang HNX

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng vừa ký Công văn số 1339/UBCK-PTTT về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) gửi HoSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Theo Công văn số 1339, UBCKNN cho biết doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HoSE.

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE thì HoSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HoSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX.

Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang HoSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin,… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HoSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. HoSE, HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

Công văn này được áp dụng từ ngày 8/4/2021 cho đến khi UBCKNN có thông báo và hướng dẫn tiếp theo. UBCKNN đề nghị HoSE và HNX tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và báo cáo về UBCKNN các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xử lý.

Lãnh đạo UBCKNN chia sẻ: "Đây là giải pháp tình thế và mang tính chất ngắn hạn để gia tăng thêm giải pháp nhằm giảm tải hiện tượng nghẽn lệnh trên HoSE hiện nay. Khi HoSE và các đơn vị liên quan có giải pháp căn cơ hơn chống nghẽn lệnh, thì việc niêm yết mới sẽ trở lại bình thường. Về bản chất vẫn là "doanh nghiệp thuộc HoSE và giao dịch tạm thời trên HNX". Giải pháp này sẽ không làm tăng thêm cổ phiếu niêm yết trên HoSE, từ đó gián tiếp sẽ làm giảm áp lực lệnh trong tương lai. Khi chúng ta có giải pháp hữu hiệu chống nghẽn lệnh, doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện tối đa để quay lại giao dịch trên HoSE, trong thời gian chờ thống nhất thị trường cổ phiếu theo chỉ đạo của Thủ tướng”.

Từ khoá: HoSE, HNX, HoSE nghẽn lệnh,
Tin mới lên