Tài chính

Cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8

(VNF) - Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa ban hành quyết định chuyển cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8.

Cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8

Cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8.

Nguyên nhân được HoSE đưa ra là do FLC Faros đã "tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chủ giao dịch theo quy định của HĐTV Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam".

Trước đó, HoSE đã có thông báo gửi FLC Faros về việc nhắc nhở chậm nộp báo cáo tài chính quý II/2022. Theo đó, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Trong trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Tuy nhiên, HoSE cho biết đến hết thời hạn nộp báo cáo, cơ quan này vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý II/2022 của FLC Faros.

Theo quy định của pháp luật, cổ phiếu ROS đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. HoSE cho biết sẽ thực hiện đưa cổ phiếu ROS vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Vừa qua, FLC Faros đã gửi công văn xin tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính quý II. Công ty này cho biết theo quy định, báo cáo tài chính quý phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, FLC Faros hiện chưa được Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi, nên chưa thể phát hành báo cáo tài chính quý II.

Được biết, cổ phiếu ROS của FLC Faros đã được đưa vào diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 344/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022. Theo đó, cổ phiếu này chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và thoả thuận.

Nguyên nhân là do FLC Faros chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên