Tài chính

Cổ phiếu TOT huỷ đăng ký giao dịch trên UpCom từ 10/1/2022

Công ty Cổ phần Vận tải Transimex (mã chứng khoán TOT) sẽ huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpCom kể từ ngày 10/01/2022.

Cổ phiếu TOT huỷ đăng ký giao dịch trên UpCom từ 10/1/2022

Transimex sẽ huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpCom từ ngày 10/01/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Vận tải Transimex sẽ huỷ đăng ký giao dịch 5,495 triệu cổ phiếu trên UpCom kể từ ngày 10/01/2022.

TOT huỷ đăng ký giao dịch 5,495 triệu cổ phiếu trên UpCom là do Công ty Cổ phần Vận tải Transimex đã được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thuộc trường hợp huỷ đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 137 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Tuy nhiên, ngày niêm yết chính thức của TOT trên HNX vẫn chưa được chốt chính thức.

Tiền thân là bộ phận Vận tải của Công ty Transimex - Sài Gòn (nay là CTCP Transimex), năm 2009, TOT chính thức chuyển đổi sang loại hình CTCP và bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM kể từ tháng 7/2017.

TOT hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực liên quan đến logistic như vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa. Ngoài ra, Công ty còn sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 7/1, giá cổ phiếu TOT tăng 10.46% và đóng cửa ở mức 16.900 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên