Tài chính

Cổ phiếu vào diện kiểm soát, Vietnam Airlines lên tiếng

(VNF) - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa có văn bản trình Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện kiểm soát.

Cổ phiếu vào diện kiểm soát, Vietnam Airlines lên tiếng

Cổ phiếu vào diện kiểm soát, Vietnam Airlines lên tiếng về giải pháp khắc phục

Theo đó, tại công bố hồi đầu tháng 6 vừa qua, HoSE cho biết vẫn giữ nguyên diện kiểm soát đối cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines. 

Hãng hàng không này cho biết đã chủ động xây dựng các các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giảm thiểu thiệt hại của dịch COVID-19, cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh, bổ sung nguồn vốn và dòng tiền cho doanh nghiệp tại đề án cơ cấu lại Tổng công ty Hàng không giai đoạn 2021 – 2025.

Đối với năm 2022, các giải pháp hướng đến mục tiêu không tiếp tục bị lỗ hợp nhất và âm vốn chủ hợp nhất tại ngày cuối năm. Trong giai đoạn 2023 – 2025, tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện kết quả kinh doanh và bổ sung vốn chủ sở hữu để từng bước vượt qua khủng hoảng, phục hồi và phát triển.

Đề án tái cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được Vietnam Airlines gửi báo cáo lấy ý kiến cổ đông nhà nước và các cấp có thẩm quyền trước khi hoàn thiện để báo cáo đại hội đồng cổ đông thông qua. Các giải pháp bổ sung lợi nhuận và nguồn vốn chủ sở hữu được Vietnam Airlines chia làm ba nhóm giải pháp lớn.

Một là thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng phục hồi và cải thiện kết quả kinh doanh, giảm thiểu mức lỗ trong hoạt động kinh doanh vận tải khi thị trường chưa hồi phục hoàn toàn (2022 – 2023) và tiến tới có lãi trong các năm sau.

Hai là tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền. Vietnam Airlines cho biết sẽ bán hoặc bán và thuê lại các tàu bay cũ; thoái vốn, chuyển nhượng vốn đối với một số danh mục đầu tư tài chính. Theo Vietnam Airlines, giải pháp này được thực hiện chủ yếu trong những năm từ 2022 đến 2024.

Ba là phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu, dự kiến thực hiện năm 2023 và 2024.

Riêng trong năm 2022, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ 3 giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu là cải thiện kết quả kinh doanh, bán và SLB tàu bay, và thoái vốn tại một số doanh nghiệp liên quan.

Vietnam Airlines cho biết sẽ bổ sung vào báo cáo tài chính (quý, 6 tháng và năm) các nội dung báo cáo tình hình và công bố thông tin đối với các nội dung giải pháp đã được phê duyệt.

Các giải pháp tiếp tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu, thoái vốn và tái cơ cấu danh mục đầu tư tại doanh nghiệp có vốn góp khác, sẽ được Vietnam Airlines triển khai sau khi đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin mới lên