Đô thị

Cố thu hút đầu tư, Trà Vinh tự ý miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp

Tỉnh Trà Vinh đã tự ý miễn giảm tiền thuê đất cho một công ty trong 6 năm gây thất thoát 2.535.826.108 đồng.

Cố thu hút đầu tư, Trà Vinh tự ý miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp

UBND tỉnh Trà Vinh đã miễn giảm tiền thuê đất cho Công ty CP Trà Bắc trên cơ sở giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Báo cáo về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, mặc dù tỉnh và các đơn vị đã thực hiện và chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về đất đai tại các doanh nghiệp cổ phần hóa trong việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý điều hành và thực hiện còn một số tồn tại.

Cụ thể, tỉnh Trà Vinh thực hiện quản lý, tính tiền thuê đất chưa đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định, nhất là trong vụ việc miễn giảm tiền thuê đất Công ty CP Trà Bắc trên cơ sở giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của UBND tỉnh đối với các thửa đất không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

Tuy nhiên, đến ngày 12/11/2015, thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long cũng được Chính phủ công nhận là địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra việc Công ty CP Công trình Đô thị Trà Vinh sử dụng thửa đất số 45, diện tích 4.467 m2  tại ấp Ba Se, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành chưa đúng mục đích theo phương án sử dụng đất được phê duyệt.

Theo báo cáo, trước khi cổ phần hóa và phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa được phê duyệt, tỉnh Trà Vinh có giao công ty này tiếp tục sử dụng thửa đất để tập trung rác thải của thành phố Trà Vinh nhưng thực tế, bãi rác đã đóng cửa từ lâu (từ trước khi cổ phần hoá), và mặt bằng đã được san bằng để ươm trồng cây xanh công trình và thu gom bùn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, tại Công ty CP Công trình Đô thị Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chưa tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với 6 thửa đất với tổng diện tích là 27.828,2m² sau cổ phần hóa theo Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai khi chuyển thành công ty cổ phần.

Sở này cũng chưa chuyển thông tin địa chính đến cơ quan Thuế để tính tiền thuê 4 thửa đất giao Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh từ năm 2016 đến 2017 gồm Nhà máy nước Cầu Ngang - Mỹ long (trụ sở chính - giếng 1), diện tích 2.000,3 m2; Trạm bơm số 2 (Mỹ Chánh, Châu Thành) diện tích 210 m2; Trạm bơm số 3 (Mỹ Chánh, Châu Thành) diện tích 324 m2; Trạm bơm số 4 (Mỹ Chánh, Châu Thành) diện tích 249,3m².

Thêm nữa, Cục thuế tỉnh này cũng chưa tính tiền thuế đất năm 2016 và 2017 của hai thửa đất diện tích 67,3m² và diện tích 105 m2 tại Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh khi UBND tỉnh đã có quyết định về việc thu hồi 2 thửa đất trên.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chấn chỉnh trong công tác rà soát phương án sử dụng đất của Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Sở Tài nguyên và Môi trường khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định để xác định giá trị quyền sử dụng đất trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Trà Vinh cũng phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt bổ sung các địa bàn khó khăn để thực hiện các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nhưng không có trong danh mục địa bàn theo quy định của chính phủ.

Xem thêm >> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 'làm rõ đúng, sai' việc tăng giá điện

Tin mới lên