Ngân hàng

Con rể ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Sacombank

(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có Quyết định số 2408/2017/QĐ-NS về việc thôi nhiệm và điều động nhân sự.

Con rể ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Sacombank

HĐQT Sacombank vừa cho thôi chức Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Trọng Trí - con rể ông Trầm Bê

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank quyết định cho ông Lê Trọng Trí thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Sacombank kiêm Trưởng phòng Hành chánh quản trị, chuyển sang làm Chuyên viên cấp cao thuộc Văn phòng HĐQT kể từ ngày 4/4.

Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của ông Lê Trọng Trí sẽ do cấp có thẩm quyền phân công, chỉ định và ủy quyền cụ thể.

Ông Lê Trọng Trí sinh năm 1974, có trình độ cử nhân Quản trị kinh doanh. Ông là con rể của ông Trầm Bê - cựu Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank, chồng của bà Trầm Thuyết Kiều.

Trước đó, ông Trầm Bê cùng con trai Trầm Khải Hòa đã chính thức rời khởi Sacombank theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Ngày 28/4 tới đây, Sacombank sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới. Dự kiến, số lượng thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 sẽ là 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT phải là người không điều hành Ngân hàng và thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021 dự kiến sẽ là 4 thành viên.

Tuy vậy, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ Sacombank quyết định.

Tin mới lên