Tiêu điểm

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng

(VNF) - Ngày 14/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng.

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng

Ông Nguyễn Bá Cảnh

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 193-TTr/UBKTTW ngày 6/5/2019, Ban Bí thư nhận thấy, trong thời gian giữ các cương vị thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp. Việc này đã vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình.

Ban Bí thư cũng khẳng định việc làm trên của ông Cảnh vi phạm quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU, của Thành uỷ Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Bá Cảnh đã nhận thức rõ sai phạm, khuyết điểm của bản thân, và nhận hình thức kỷ luật. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Bá Cảnh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan công tác và cá nhân, cần phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác của ông Nguyễn Bá Cảnh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Nguyễn Bá Cảnh đã vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ông Cảnh là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Bá Cảnh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Ông Cảnh có thời gian du học ở Anh lấy bằng thạc sĩ công. Sau khi từ Anh trở về, ông Cảnh làm việc tại TP. Đà Nẵng cho đến nay.

Trước khi được phân công giữ nhiệm vụ Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng vào ngày 16/8/2017, ông Nguyễn Bá Cảnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn từ cuối năm 2011 và ngày 4/2/2013, Ban Chấp hành Thành đoàn Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Bá Cảnh làm Bí thư Thành đoàn với 100% số phiếu.

Ông Cảnh hiện là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin mới lên