Tiêu điểm

Công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

(VNF) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.

Công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

Theo đó, TTCP kết luận chủ tịch một số huyện chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân.

Công tác phân loại xử lý đơn thư chưa chính xác, ghi chép kết quả tiếp công dân chưa đầy đủ.

Hầu hết ở cấp huyện chưa thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm.

Vê công tác thanh tra, TTCP kết luận, việc xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị chưa cụ thể phạm vi, đối tượng. Một số kết luận thanh tra chỉ ra sai phạm nhưng không rõ nguyên nhân và giải pháp, chưa chỉ ra trách nhiệm người đứng đầu.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về Phòng, chống tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên.

Trong công tác phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế nhất trong việc công khai minh bạch các dự án đầu tư, quy hoạch, sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác đấu thầu các dự án đầu tư, đấu thầu quyền sử dụng đất…

Theo TTCP, nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót trên do vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng một số cơ quan về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng còn hạn chế. Một số lĩnh vực có biểu hiện sự buông lỏng quản lý như sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản. Chất lượng cán bộ chưa đồng đều ảnh hưởng tới chất lượng công tác thanh tra.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. 

Đối với 2 dự án đầu tư xây dựng ngầm hóa kênh Cống Thôn và cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 295B, cần tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra một số tồn tại; đồng thời, khắc phục những hạn chế, tồn tại khác theo kết luận thanh tra.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên