Tài chính

Công bố thông tin sai lệch, Công ty Thương mại Hà Tây bị phạt 85 triệu đồng

(VNF) - Không chỉ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 cũng phải nhận quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vì vi phạm công bố thông tin.

Công bố thông tin sai lệch, Công ty Thương mại Hà Tây bị phạt 85 triệu đồng

Phối cảnh dự án chung cư số 7 Trần Phú - Hà Đông, một trong những dự án của Công ty Thương mại Hà Tây.

Theo Quyết định số 83/QĐ-XPVPHC do Thanh tra UBCKNN ban hành, Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Tây đã công bố thông tin sai lệch về số lượng nghị quyết HĐQT tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, năm 2019 và giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Công ty Thương mại Hà Tây buộc phải cải chính thông tin và bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cũng vi phạm về công bố tin, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 bị xử phạt 70 triệu đồng.

Theo Quyết định số 84/QĐ-XPVPHC, đơn vị này đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2019; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với báo cáo thường niên năm 2018.

Bên cạnh 2 đơn vị trên thì nhiều nhân sự cấp cao của một số doanh nghiệp cũng phải nhận quyết định xử phạt của UBCKNN.

Bà Phạm Thị Thu Trang, thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vào ngày 16/12/2020 đã bán 28.700 cổ phiếu QCG tuy nhiên không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Với hành vi trên, bà Trang bị phạt tiền 15 triệu đồng.

Trước đó, một số cá nhân khác như ông Trịnh Xuân Giáo đã có hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu trên 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Everpia (EVE); ông Võ Trung Kiên – phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng DIG Holdings (DC4) không báo về việc dự kiến giao dịch khi bán 30.000 cổ phiếu DC4 (ngày 10/12/2020); bà Nguyễn Thị Phương Nga – người có liên quan đến kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An, không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối khi bán 43.000 cổ phiếu TAC (ngày 1/10/2019).

Ba cá nhân trên đều bị phạt 25 triệu đồng (mỗi người) vì vi phạm công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán.

Tin mới lên