Tài chính

Công bố thông tin sai thời hạn, Bông Bạch Tuyết bị UBCKNN xử phạt

(VNF) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 349/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (Bông Bạch Tuyết) có địa chỉ tại số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM.

Công bố thông tin sai thời hạn, Bông Bạch Tuyết bị UBCKNN xử phạt

Công bố thông tin sai thời hạn, Bông Bạch Tuyết bị UBCK xử phạt.

Theo đó, Bông Bạch Tuyết bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Theo Thanh tra UBCKNN, Bông Bạch Tuyết đã có hành vi vi phạm hành chính là công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Bông Bạch Tuyết đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về việc phát mãi tài sản theo Quyết định số 55/QĐ-CTHADS ngày 13/12/2017 của Cục thi hành án dân sự TP. HCM về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản; biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bông Bạch Tuyết cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định vì đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, công ty không gửi phiếu biểu quyết kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Quyết định của Thanh tra UBCKNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bông Bạch Tuyết tiền thân là nhà máy Cobovina Bạch Tuyết, thành lập năm 1960, là nhà máy của tư nhân chuyên sản xuất các sản phẩm bông y tế và băng vệ sinh phụ nữ.

Đến năm 1975, nhà máy được quốc hữu hoá và năm 1979 đổi tên thành Xí nghiệp quốc doanh Bông Bạch Tuyết. Năm 1992, đổi tên thành Công ty Bông Bạch Tuyết. Đây là giai đoạn Bông Bạch Tuyết nhập khẩu dây chuyền sản xuất hiện đại, cải tiến công nghệ, tung sản phẩm mới chiếm lĩnh thị trường cả nước và phát triển mạnh mẽ.

5 năm sau, Bông Bạch Tuyết chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 11,4 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 30% vốn. Mô hình hoạt động mới đưa sản phẩm bông y tế của Bông Bạch Tuyết chiếm 90% thị phần cả nước còn sản phẩm băng vệ sinh chiếm 30%. Năm 2002, Bông Bạch Tuyết tăng vốn lên 68,4 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự tích luỹ.

Năm 2018, Bông Bạch Tuyết đạt doanh thu 97,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2017 nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước đó. Doanh thu giảm khiến lợi nhuận Bông Bạch Tuyết cũng giảm khoảng 17%, xuống 12,8 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2018, Bông Bạch Tuyết có tổng giá trị tài sản 96,1 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm hơn 23 tỷ đồng. Bông Bạch Tuyết đang có nợ phải trả gần 70 tỷ đồng, trong đó gần một nửa là chi phí phải trả ngắn hạn.

ĐHĐCĐ thường niên Bông Bạch Tuyết đã thông qua kế hoạch năm 2019 với 112 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế gần 15 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả năm 2018.

Tin mới lên