Công nghệ

Thủ tướng: Chuyển đổi số cần tránh tư duy 'cát cứ thông tin, đánh trống bỏ dùi'

Thủ tướng: Chuyển đổi số cần tránh tư duy 'cát cứ thông tin, đánh trống bỏ dùi'

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tránh mọi tư duy “cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu” trong chuyển đổi số, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý dữ liệu được phân công nhưng trên hết đó đều là tài sản quốc gia, tài sản này chỉ được làm giàu thêm khi được liên thông, chia sẻ, xác thực cùng nhau.
« 3 4 5 6 7 8 »