Học thuật

Công nhân bất lợi là gì? Lực lượng lao động trong kinh tế học

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Công nhân bất lợi (disadvantaged workers) là gì? Lực lượng lao động trong kinh tế học

Công nhân bất lợi là gì? Lực lượng lao động trong kinh tế học

Công nhân bất lợi (disadvantaged workers) là những công nhân bị thiệt thòi do khả năng chuyên môn và những tín hiệu mà họ truyền tới người chủ.

Công nhân bất lợi (disadvantaged workers) là những công nhân bị thiệt thòi do khả năng chuyên môn và những tín hiệu mà họ truyền tới người chủ. Bộ phận không lành nghề và ít được đào tạo nhất trong lực lượng lao động thường được coi là tầng lớp lao động nghèo và chịu thiệt thòi nhất.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kinh tế học, những người trong lực lượng lao động là những người cung cấp lao động.

Thông thường, lực lượng lao động bao gồm tất cả những người đang ở trong độ tuổi lao động (thường là lớn hơn một độ tuổi nhất định, trong khoảng từ 14 đến 16 tuổi) và chưa đến tuổi nghỉ hưu (thường trong khoảng 65 tuổi) đang tham gia lao động. Những người không được tính vào lực lượng lao động là những sinh viên, người nghỉ hưu, những cha mẹ ở nhà, những người trong tù, những người không có ý định tìm kiếm việc làm. Ở Hoa Kỳ, lực lượng lao động được xác định là những người từ 16 tuổi trở lên, đã có việc làm hoặc đang tìm kiếm việc làm. Các Luật lao động trẻ em ở Hoa Kỳ cấm việc thuê người dưới 18 tuổi trong các nghề nguy hiểm.

Một phần nhỏ trong lực lượng lao động đang tìm kiếm việc làm nhưng không thể tìm được việc làm tạo thành đội quân thất nghiệp.

Tin mới lên