Tiêu điểm

Công nhân Hancorp 2 căng băng rôn 'cầu cứu' Bộ Xây dựng

(VNF) - Gần 100 công nhân Công ty Hancorp 2 đã đến trước Bộ Xây dựng cầu cứu về việc giải quyết các chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Công nhân Hancorp 2 căng băng rôn 'cầu cứu' Bộ Xây dựng

Dưới cái nắng 40 độ C, gần 100 công nhân Công ty Hancorp 2 căng băng rôn "cầu cứu" Bộ Xây dựng

Sáng 22/4, trước cổng Bộ Xây dựng, một đoàn công nhân của Xí nghiệp gạch Đông Văn (huyện Đông Sơn,Thanh Hóa) thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hancorp 2 đã treo băng rôn "tố" Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã không thực hiện theo chỉ đạo của Bộ.

Theo tài liệu mà công nhân Xí nghiệp gạch Đông Văn cung cấp, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Hancorp 2 với người lao động Xí nghiệp gạch Đông Văn ngày 20/11/2018, hai bên đã thống nhất một số nội dung. Cụ thể:

Công ty Hancorp 2 đã đồng ý chi hỗ trợ 92 người lao động 1 tháng lương trước ngày 28/11/2018. Cùng với đó, công ty này cũng hứa sẽ giải quyết việc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong quý I/2019.

Ngoài ra, Công ty Hancorp cũng hứa sẽ thực hiện ngay việc thống kê số tiền giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động theo luật định và đề xuất phương án giải quyết khi có nguồn trả nợ bảo hiểm xã hội.

Trước đó, tại kết luận số 359/TB-BXD ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng đã nêu rõ, yêu cầu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (hiện đang nắm giữ 46,7% vốn tại Công ty Hancorp 2) phải có các giải pháp khả thi để tham gia với Hội đồng quản trị Công ty Hancorp 2 thực hiện việc việc tái cơ cấu đầu tư và tái cơ cấu các khoản nợ để thu hồi của Xí nghiệp gạch Đông Văn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu trong tháng 9/2018, Tổng công ty phải giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, thanh toán trước 1 đến 2 tháng lương cho người lao động và thực hiện các thủ tục liên quan đối với 92 công nhân có nguyện vọng kết thúc hợp đồng lao động tại Công ty Hancorp.

Tuy nhiên, các công nhân của Xí nghiệp gạch Đông Văn cho biết đến nay việc chốt bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan cho 92 công nhân vẫn chưa được Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thực hiện.

Một số hình ảnh công nhân Xí nghiệp gạch Đồng Văn trước cổng Bộ Xây dựng:

Tin mới lên