Tài chính

Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (QTC) trả cổ tức 18% bằng tiền mặt

(VNF) - Ngày 26/11 tới, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (HNX: QTC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019.

Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (QTC) trả cổ tức 18% bằng tiền mặt

Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (QTC) trả cổ tức 18% bằng tiền mặt

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.800 đồng. Như vậy, với hơn 2,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, QTC dự kiến phải chi gần 5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 8/12/2020.

Được biết, tính đến cuối năm 2019, QTC ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 6 tỷ đồng, ngoài ra công ty còn hơn 2,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2020, QTC ghi nhận doanh thu đạt 91 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 3 tỷ đồng, giảm lần lượt 8% và 37% so với cùng kỳ năm 2019. So với kế hoạch kinh doanh năm 2020, công ty đã hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và 56% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của QTC tăng gần 20% so với thời điểm cuối năm 2019, đạt hơn 85 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh, gấp gần 8 lần lên hơn 20 tỷ đồng với khoản tiền gửi kỳ hạn không quá 3 tháng đạt 17 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 34% xuống còn 8,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả tiếp tục tăng hơn 46% từ mức 26 tỷ đồng lên hơn 39 tỷ đồng, chiếm 46% tổng nguồn vốn, với hơn 38 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, chủ yếu đến từ Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (hơn 15 tỷ đồng).

Công ty chính thức đưa cổ phiếu QTC niêm yết trên sàn HNX từ giữa tháng 1/2009. Hiện cổ phiếu QTC đang giao dịch tại mức giá 17.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 17/11.

 
Tin mới lên