Bất động sản

Công trình giao thông vốn nhà nước nhanh hỏng: Cử tri thắc mắc, Bộ GTVT nói gì?

(VNF) - Cử tri tỉnh Đắk Lắk cho rằng các công trình giao thông được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước có chất lượng kém, công tác giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ dẫn đến công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp.

Công trình giao thông vốn nhà nước nhanh hỏng: Cử tri thắc mắc, Bộ GTVT nói gì?

Cử tri thắc mắc các công trình giao thông được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước có chất lượng kém.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Đắk Lắk về chính sách công tác kiểm tra, giám sát các công trình giao thông đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước. 

Theo cử tri, trên thực tế, các công trình giao thông được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước chất lượng kém, công tác giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ dẫn đến công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp.

Trả lời cử tri, Bộ GTVT cho biết thời gian qua, Bộ luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện và hoàn thành các dự án xây dựng công trình giao thông.

Theo Bộ GTVT, nhìn chung các dự án xây dựng công trình giao thông hoàn thành đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng, đã phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số dự án triển khai chậm tiến độ, chất lượng chưa đạt yêu cầu quy định. Cá biệt, đối với một số công trình còn để xảy sự cố, hư hỏng, chất lượng kém như phản ảnh của cử tri nêu trên. Việc dẫn đến những sự cố, hư hỏng... do nhiều nguyên nhân về khách quan và chủ quan, trong đó có phần là do năng lực các chủ thể tham gia thực hiện các dự án giao thông yếu kém.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ GTVT cho biết đã chủ động xây dựng trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng công trình giao thông.

Bộ GTVT cũng đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư, xây dựng công trình; phân định rõ trách nhiệm đối với các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Đặc biệt là quy định gắn trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đối với người đứng đầu các chủ đầu tư và chủ thể trực tiếp tham gia thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng cho biết đã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn phát sinh, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án giao thông.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, lãnh đạo Bộ GTVT đã chủ trì 58 đoàn kiểm tra hiện trường đối với các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông đã chủ trì 91 đợt kiểm tra, giám sát các dự án.

Trong thời gian tới, Bộ GTVT cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hợp lý, chặt chẽ cho công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông đầu tư từ nguồn vốn của Nhà nước. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên hơn nữa trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát để tránh tình trạng xảy ra sự cố, hư hỏng, xuống cấp đối với các dự án đầu tư công trình giao thông.

Tin mới lên