Học thuật

Công ty chủ đạo là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Công ty chủ đạo (dominant company) là gì?

Công ty chủ đạo là gì?

Công ty chủ đạo (dominant company) là công ty chiếm tỷ trọng lớn trong mức cung về một hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định.

Công ty chủ đạo (dominant company) là công ty chiếm tỷ trọng lớn trong mức cung về một hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Những công ty như thế có sức mạnh đáng kể trong việc xác lập điều kiện cung ứng sản phẩm và dễ bị lợi nhuận siêu ngạch cám dỗ, cho dù điều này gây ra thiệt hại cho người tiêu dùng. Công ty độc quyền là công ty chủ đạo kiểm soát toàn bộ mức cung về một sản phẩm nhất định (độc quyền nhờ quy mô lớn).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giữ vững vai trò chủ đạo của công ty, trong đó có đổi mới công nghệ, thay đổi cấu trúc thị trường, vòng đời sản phẩm ngắn, sức mạnh vốn và khả năng quảng cáo. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng đã phần lớn bị bỏ qua: các lực lượng tâm lý thúc đẩy các quyết định mà người tiêu dùng thực hiện và cụ thể là mức độ tâm lí mà mọi người cảm thấy khi họ có sự lựa chọn. Trong thập kỷ qua, chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận kinh tế hành vi để phân tích hiện tượng này.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên