Tài chính

Công ty Cổ phần Bất động sản BIM: Vốn chủ sở hữu hơn 3.000 tỷ, tiền và tương đương chỉ 1 tỷ

 (VNF) – Tiền và tương đương tiền của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM trong các năm 2017 - 2018 chỉ ở mức vài chục triệu đồng, năm 2019 cũng chỉ tăng lên được 1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bất động sản BIM: Vốn chủ sở hữu hơn 3.000 tỷ, tiền và tương đương chỉ 1 tỷ

Công ty Cổ phần Bất động sản BIM: Vốn chủ sở hữu hơn 3.000 tỷ, tiền và tương đương chỉ 1 tỷ

Như đã thông tin tại bài viết “Sau tái cấu trúc tập đoàn, bức tranh tài chính Công ty TNHH Tập đoàn BIM có gì đáng chú ý?”, Công ty Cổ phần Bất động sản BIM là cổ đông tổ chức lớn nhất của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long (Công ty mẹ - BIM Group) với tỷ lệ sở hữu 99,882%.

Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (viết tắt là BIM REAL) được thành lập ngày 30/11/2011, đóng trụ sở tại tòa nhà Green Bay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tên cũ của doanh nghiệp này là Công ty Cổ phần Đầu tư BIM (BIM Holdings).

Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của BIM REAL là ông Đoàn Quốc Việt, sinh năm 1955, thường trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Ông Việt là nhà sáng lập và cũng là chủ tịch của BIM Group.

Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy vào tháng 7/2018, BIM REAL giảm vốn điều lệ từ 3.304 tỷ đồng xuống 2.149 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông không thay đổi nhưng tỷ lệ sở hữu có biến động, cụ thể: Công ty mẹ - BIM Group tăng tỷ lệ từ 99,950% lên 99,954%; ông Đoàn Quốc Việt và ông Đoàn Quốc Huy cùng giảm từ 0,03% xuống 0,023%,

Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau đợt giảm vốn này, BIM REAL lại tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng với cơ cấu không đổi.

Về quy mô tài sản, giai đoạn 2017 – 2019, tổng tài sản của công ty thăng giáng khá mạnh, từ 3.618 tỷ đồng lên 4.136 tỷ đồng rồi lại giảm xuống 3.205 tỷ đồng, đa phần là tài sản dài hạn, tập trung ở khoản đầu tư vào công ty con, giá trị các năm là: 3.461 tỷ đồng, 3.155 tỷ đồng và 3.155 tỷ đồng. Điều này cho thấy, tương tự như Công ty mẹ-BIM Group, BIM REAL cũng đóng vai trò là công ty đầu tư.

Tài sản ngắn hạn của BIM REAL tăng mạnh trong các năm 2017 – 2018 từ 157 tỷ đồng lên 981 tỷ đồng, song năm 2019 sụt giảm chỉ còn 50 tỷ đồng. Biến động này chủ yếu gây ra bởi các khoản phải thu ngắn hạn, tăng từ 157 tỷ đồng lên 979 tỷ đồng rồi giảm còn 35 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty gần như không đáng kể, đạt giá trị cao nhất vào năm 2019 với 14,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của BIM REAL cũng thăng giáng như tổng tài sản, từ 695 tỷ đồng (2017) lên 978 tỷ đồng (2018) rồi giảm còn 148 tỷ đồng (2019). Nợ ngắn hạn giảm mạnh từ 695 tỷ đồng (2017) xuống 17 tỷ đồng (2019); nợ dài hạn giảm từ 866 tỷ đồng (2018) xuống 131 tỷ đồng (2019).

Vốn chủ sở hữu biến động trong cùng giai đoạn nhưng biên độ không lớn, lần lượt là 2.922 tỷ đồng, 3.158 tỷ đồng và 3.057 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong các năm 2017 – 2018, BIM REAL không ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Năm 2019, công ty mới ghi nhận 19 tỷ đồng doanh thu thuần và 2,6 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Tuy vậy, công ty ghi nhận doanh thu tài chính rất lớn: năm 2018 đạt 1.100 tỷ đồng, năm 2019 đạt 698 tỷ đồng – tương thích với việc dành hầu hết tài sản để rót vào các công ty con.

Sự suy giảm của doanh thu tài chính đã kéo lợi nhuận sau thuế của công ty trong giai đoạn 2018 – 2019 giảm tương ứng, từ 1.099 tỷ đồng xuống 699 tỷ đồng. tương đương giảm 57%.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh giai đoạn 2017 – 2019 của BIM REAL dương song rất thấp, lần lượt là 6,7 triệu đồng, 37 triệu đồng và 1,1 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính gần như “trắng bảng”.

Bởi vậy, lưu chuyển tiền thuần mỗi năm gần như bằng giá trị của dòng tiền kinh doanh, dẫn đến tiền và tương đương tiền rất thấp: năm 2017 là 15 triệu đồng, năm 2018 là 52 triệu đồng và năm 2019 là 1,1 tỷ đồng...

(còn nữa)

Tin mới lên