Tài chính

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng nợ thuế gần 15 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vừa công bố danh sách 28 doanh nghiệp đang nợ thuế với số tiền phạt chậm nộp là gần 90 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng nợ thuế gần 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng nợ thuế gần 15 tỷ đồng.

Theo danh sách của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, có 3 doanh nghiệp nợ nhiều nhất gồm: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng với số nợ 14,9 tỷ đồng; Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng 12,4 tỷ đồng, Công ty TNTT Đầu tư và Phát triển năng lượng Đông Bắc 10,4 tỷ đồng.

Có 3 doanh nghiệp khác nợ trên 5 tỷ đồng gồm: Công ty Cổ phần Thủy điện Đông Bắc là 8,4 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển HT Cao Bằng 7,3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Bảo Lâm 5,9 tỷ đồng.

Cũng theo danh sách này, có 13 doanh nghiệp nợ trên 1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Minh Hoàng 4,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 19-8 nợ 2,9 tỷ đồng, Công ty Đầu tư xây dựng Hưng Thịnh 2,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng 2,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hồng Diệp 2,2 tỷ đồng.

Số nợ dưới 1 tỷ đồng có 9 doanh nghiệp. Ví dụ như: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Trường nợ 845 triệu đồng, Công ty Cổ phần cốc hóa Tây Giang nợ 645 triệu đồng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại tổng hợp nợ 613 triệu đồng, Công ty TNHH Trường Minh nợ 599 triệu đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tiến Hưng nợ 544 triệu đồng.

Cùng với việc công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, cục thuế còn ban hành nhiều quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long nợ thuế gần 385 tỷ đồng

 

 

Tin mới lên