M&A

Công ty con của CII muốn nâng sở hữu tại Năm Bảy Bảy (NBB)

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) vừa thông qua việc bổ sung nội dung vào tờ trình cho đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 2/11.

Công ty con của CII muốn nâng sở hữu tại Năm Bảy Bảy (NBB)

Công ty con của CII muốn nâng sở hữu tại Năm Bảy Bảy (NBB).

Cụ thể, Năm Bảy Bảy trình cổ đông chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (viết tắt: Công ty CEE) và người có liên quan của Công ty CEE được mua vào cổ phiếu của Năm Bảy Bảy thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 65%, 75% tổng lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai. 

Theo đó, bên chuyển nhượng là cổ đông của Năm Bảy Bảy và bên nhận chuyển nhượng là công ty CEE và người có liên quan của CEE. Công ty CEE sẽ không sở hữu vượt quá 80% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII được thành lập ngày 19/1/2006, có địa chỉ tại số 191 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. HCM. Tính tới 30/9/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) sở hữu 80% vốn điều lệ tại Công ty CEE và ghi nhận là đầu tư vào công ty con.

CII cũng hiện nắm 37,52% vốn điều lệ của Năm Bảy Bảy trong thời hạn liên tục hơn 6 tháng. Trước đó, CII là công ty mẹ của Năm Bảy Bảy. Sau khi liên tục thoái vốn, Năm Bảy Bảy đã được chuyển từ công ty con thành công ty liên kết của CII kể từ đầu tháng 3/2022. 

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, doanh thu của NBB tăng đột biến tới 20 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 121 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh bất động sản (114 tỷ đồng - cùng kỳ không ghi nhận khoản này).

Hoạt động tài chính suy giảm với doanh thu giảm mạnh 85,6%, đạt 39 tỷ đồng. Nguyên nhân là cùng kỳ, công ty ghi nhận 250 tỷ đồng thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; bên cạnh đó là khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay cũng giảm mạnh từ 21 tỷ đồng còn 82 triệu đồng.

Về các loại chi phí, đáng kể là chi phí tài chính tăng vọt 2,5 lần lên 86 tỷ đồng.

Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III/2022 giảm 92%, còn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, do công ty phát sinh 14 tỷ đồng chi phí khác (là các khoản phạt do vi phạm hợp đồng), lợi nhuận trước thuế giảm 98,6%, chỉ đạt 2,8 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận sau thuế còn 300 triệu đồng, trong khi cùng kỳ con số này là 172 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của NBB giảm 48% so với cùng kỳ năm trước, đạt 290 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 24,6%, đạt 153 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 36,3% lên 52,7%. Khấu trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 2 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ. Với kết quả này, NBB mới chỉ hoàn thành 2% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý III/2022, tổng tài sản của NBB đã tăng 45% so với đầu năm lên 6.388 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu đạt 3.017 tỷ đồng, tăng 1.632 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 47% tổng tài sản.

Trong cơ cấu các khoản phải thu của NBB, đáng chú ý là khoản phải thu dài hạn tăng 2,6 lần, chủ yếu do công ty ghi nhận phải thu vốn góp hợp tác đầu tư 1.566 tỷ đồng so với đầu năm. Theo thuyết minh, đây là khoản hợp tác với CII về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ cao ốc 152 Điện Biên Phủ với số tiền 1.150 tỷ đồng. 416 tỷ đồng còn lại là số tiền NBB góp vốn hợp tác với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (công ty con của CII) thực hiện hoạt động kinh doanh tại các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tin mới lên