Tài chính

Công ty con của IDICO chốt quyền chia cổ tức 45% bằng tiền

(VNF) - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) cho biết ngày 30/9 tới đây, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022.

Công ty con của IDICO chốt quyền chia cổ tức 45% bằng tiền

Công ty con của IDICO (IDC) chốt quyền chia cổ tức 45% bằng tiền.

Cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 31/10/2022.

Với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ICN dự kiến sẽ phải chi khoảng 54 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, công ty mẹ - Tổng công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) đang nắm giữ 6,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51%, sẽ thu về 27,54 tỷ đồng từ việc ICN chia cổ tức.

Được biết đây mức chia cổ tức bằng tiền mặt cao nhất của doanh nghiệp này kể từ khi đưa cổ phiếu ICN giao dịch trên UPCoM, từ năm 2015.

Cũng theo thông tin từ ICN, ngày 10/10 tới, công ty cũng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 4/11/2022.

Nội dung cuộc họp dự kiến thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2021, ICN ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 137,84 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt tỷ đồng, tương ứng giảm 23,93% và 15,16% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty còn hơn 28 tỷ đồng.

 

Từ khoá: ICN, IDICO, cổ tức ICN,
Tin mới lên