Tài chính

Công ty con của VNDirect bị xử phạt vi phạm chứng khoán

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 563/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM).

Công ty con của VNDirect bị xử phạt vi phạm chứng khoán

Công ty con của VNDirect bị xử phạt vi phạm chứng khoán. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, IPAAM bị phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, IPAAM đã có hành vi vi phạm hành chính: sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để đầu tư trái quy định pháp luật. Cụ thể IPAAM đầu tư tiền gửi cho khách hàng ủy thác vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ IPA (IPAAM) là công ty con do VNDirect sở hữu 100% vốn. Với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, công ty này cung cấp các dịch vụ uỷ thác đầu tư, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ thành viên, đầu tư công ty, đầu tư dự án cho các định chế tài chính, nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân.

IPAAM quản lý tổng tài sản hơn 1.500 tỷ đồng cho Tập đoàn IPA, VNDirect và các đối tác lớn thông qua các hình thức đa dạng như quỹ mở, danh mục đầu tư, tài khoản ủy thác.

Tin mới lên