Bất động sản

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa: ‘Bất thường trong báo cáo đại hội cổ đông’

(VNF) - Theo các cổ đông tại Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế (Thephaco) Thanh Hóa, sau hơn 10 năm cổ phần hóa, Công ty luôn là "lá cờ đầu" của tỉnh trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty bắt đầu đi xuống.

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa: ‘Bất thường trong báo cáo đại hội cổ đông’

Cụ thể, trong năm 2018, doanh thu chỉ đạt 515 tỷ đồng/700 tỷ đồng kế hoạch đưa ra; lợi nhuận 2,77 tỷ đồng và trả nợ lãi vay ngân hàng 15,892 tỷ đồng…

Đặc biệt, năm 2019 định hướng phát triển của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa chỉ 601 tỷ đồng, thấp hơn năm 2017 tới 100 tỷ đồng. Mặc dù trong báo cáo thường niên Đại hội Cổ đông năm 2018, ông Trần Thanh Minh, Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo hoạt động rất thuận lợi với chỉ số lợi nhuận năm đạt 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo một số cổ đông, báo cáo trên có nhiều dấu hiệu “bất thường” không đúng thực tế vì Công ty đã bán khu đất tại Đà Nẵng với lợi nhuận 5,2 tỷ đồng lại được tính vào hoạt động kinh doanh là sai; Hoặc như chi thưởng tiền tết năm 2018 gần 5,1 tỷ đồng cho công nhân nhưng lại tính gối vào hoạt động của năm 2019 để tránh tai tiếng làm ăn thua lỗ; bỏ sót không tính chi phí tiền lương tháng 12/2018...

Theo đó năm 2018, Công ty Thephaco Thanh Hóa thua lỗ ít nhất hơn 10 tỷ đồng, chứ không phải lợi nhuận 2,77 tỷ đồng?

“Chi phí lãi ngân hàng là 15,9 tỉ đồng so với năm 2017 (14,761 tỷ đồng), tăng 7,6%. Đáng lẽ doanh thu giảm, sản xuất giảm gần 30% thì chi phí ngân hàng phải giảm còn khoảng 11 tỷ đồng, nhưng ở đây đã không giảm mà còn tăng thêm 1,2 tỷ đồng. Như vậy, chi phí ngân hàng chênh lệch khoảng 6 tỷ đồng đi đâu...?”, một cổ đông hoài nghi.

Một cổ đông khác tính toán, theo báo cáo năm 2018, tiền thưởng bình quân trên mỗi lao động là 6,3 triệu, Công ty có 835 người, như vậy tổng tiền thưởng là 5 tỷ 112 triệu.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính, số tiền được trả cho người lao động và quỹ khen thưởng phúc lợi chỉ khoảng 376 triệu đồng. Vậy, số tiền còn lại hơn 4 tỉ đồng lấy từ đâu ra? Được biết, hiện các cổ đông Công ty Thephaco Thanh Hóa gửi đơn đến các cơ quan chức năng để làm rõ những khuất tất trên.

Tin mới lên