Tài chính

Công ty Đường Quảng Ngãi bị phạt và truy thu thuế gần 3,6 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định số 369/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UpCOM: QNS) do công ty này đã kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2017.

Công ty Đường Quảng Ngãi bị phạt và truy thu thuế gần 3,6 tỷ đồng

Công ty Đường Quảng Ngãi bị phạt và truy thu thuế gần 3,6 tỷ đồng.

Theo đó, Đường Quảng Ngãi bị xử phạt gần 550 triệu đồng. Số tiền phạt này được tính bằng 20% trên số tiền thuế khai sai.

Về các biện pháp khắc phục hậu quả, Đường Quảng Ngãi bị truy thu số thuế TNDN phải nộp qua kiểm toán hơn 2,7 tỷ đồng. Công ty cũng phải nộp số tiền chậm nộp tiền thuế TNDN hơn 296 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế của Đường Quảng Ngãi lên tới gần 3,6 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định, Đường Quảng Ngãi phải có trách nhiệm chấp hành. Quá thời hạn trên, nếu công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 2610/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 30/9/2005.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gồm: công nghiệp chế biến đường, mật, thực phẩm, đồ uống, bao bì; khai thác, sản xuất chế biến và kinh doanh nước khoáng.

Trong năm 2018, Đường Quảng Ngãi ghi nhận mức lãi ròng hơn 1.400 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu. Cổ tức theo đó cũng tăng mạnh từ mức dự kiến tối thiểu 15% lên 35%.

Về vốn, năm 2018 công ty phát hành chỉ trả cổ tức còn lại năm 2017 (5% chi trả vào tháng 5/2018), cùng với tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (5% chi trả vào tháng 8/2018) khiến vốn điều lệ tăng lên gần 2.926 tỷ đồng. Năm 2019, vốn điều lệ dự tiếp tục tăng lên 3.569 tỷ đồng.

Năm 2019, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng nhẹ 2 % lên mức 8.400 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm từ 1.405 tỷ về chỉ mức 240 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng chỉ còn bằng 1/6 năm 2018, xấp xỉ 199 tỷ đồng.

Tin mới lên