Đô thị

Công ty Hồng Đạt Long An chuyển nhượng 2.500 lô đất trái phép

UBND tỉnh Long An vừa chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt, trong có có 2.500 lô đất chuyển nhượng trái phép.

Công ty Hồng Đạt Long An chuyển nhượng 2.500 lô đất trái phép

Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt.

UBND tỉnh Long An vừa có kết luận "thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển đất trong khu công nghiệp thành khu dân cư tại Dự án Khu công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt (huyện Đức Hòa)", do Công ty Cổ phần Hồng Đạt – Long An làm chủ đầu tư.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra, Dự án Khu dân cư Đức Hòa III - Hồng Đạt mới được phê duyệt 1/500 nhưng chủ đầu đã tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật không phép, chuyển nhượng cho khách hàng 2.500 lô đất nền trên tổng số 3.038 lô nền, tỷ lệ chuyển nhượng chiếm 82% trên tổng số lô nền Dự án.

Việc này vi phạm quy định của pháp luật với các hành vi: Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, hoặc không được phép đưa vào kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Hồng Đạt Long An thực hiện chưa đúng theo yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường về khoảng cách hành lang cây xanh an toàn tại một số vị trí tiếp giáp giữa Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt và khu dân cư...

Ngoài sai phạm của Công ty Cổ phần Hồng Đạt Long An, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ việc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An chưa thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ trong công tác thẩm định hồ sơ xin chủ trương đầu tư của doanh nghiệp, dẫn đến việc UBND tỉnh Long An ban hành quyết định chủ trương đầu tư chưa phù hợp với chủ trương, mục đích ban đầu như khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp.

Sở Xây dựng tỉnh Long An chưa phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Hòa trong công tác quản lý, dẫn đến Công ty Hồng Đạt thực hiện việc thi công hạ tầng kỹ thuật dự án khi chưa được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện chuyển nhượng 82% lô nền của dự án khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, cũng như công khai dự án không đúng với thực tế.

Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Long An thiếu kiểm tra, đã lập tờ trình, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đức Hòa có công trình dự án KDC Đức Hòa III - Hồng Đạt, trong khi nếu thực hiện đúng chủ trương đã phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì phải trình là khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia.

Chưa hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án nên nhà đầu tư chưa thể thực hiện được nghĩa vụ tài chính và các thủ tục đất đai.

UBND huyện Đức Hòa chưa thực hiện tốt công tác quản lý, thiếu kiểm tra, dẫn đến việc Công ty Công ty Hồng Đạt Long An xây dựng hạ tầng không có giấy phép, kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện và thông tin về dự án chưa đúng thực tế.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần chỉ đạo UBND huyện Đức Hoà kiểm tra, rà soát chặt chẽ quy hoạch chi tiết 1/500 KCN Đức Hoà III - Hồng Đạt, tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Công ty Hồng Đạt Long An khẩn trương khắc phục những sai phạm, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An.

Tin mới lên