Tài chính

Công ty mẹ TDH: Lãi trước thuế quý IV/2017 giảm 9 lần, lãi sau thuế cả năm đạt 105 tỷ

(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (HoSE: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2017, trong đó ghi nhận mức sụt giảm rất mạnh của lợi nhuận trước thuế, chỉ đạt 3,5 tỷ đồng (giảm hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước).

Công ty mẹ TDH: Lãi trước thuế quý IV/2017 giảm 9 lần, lãi sau thuế cả năm đạt 105 tỷ

Nhà Thủ Đức (TDH) báo lãi sau thuế 105 tỷ đồng trong năm 2017

Theo báo cáo, doanh thu thuần quý IV/2017 của Công ty mẹ TDH đạt 267,5 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do giá vốn tăng tới 20% (lên 251 tỷ đồng) nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 2,7 lần.

Mặc dù doanh thu tài chính trong quý đã có mức tăng 22% (đạt 25,6 tỷ đồng), nhưng với các chi phí không được cải thiện, lợi nhuận trước thuế quý IV chỉ đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 9 lần.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Công ty mẹ TDH đạt 1.388 tỷ đồng, tăng 74% so với năm trước. Song giá vốn tăng mạnh (gần gấp đôi) lên 1.241 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 6,6%, đạt 147 tỷ đồng

Dù vậy, nhờ doanh thu tài chính tăng 10% (đạt 82 tỷ đồng), chi phí tài chính giảm 28% (còn 45 tỷ đồng), chi phí bán hàng giảm 50% (còn 3,4 tỷ đồng) và có thêm 13,6 tỷ đồng lợi nhuận khác (tăng 6 lần) nên lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ TDH vẫn đạt 124,3 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước.

Kết thúc năm 2017, Công ty mẹ TDH lãi sau thuế 105 tỷ đồng, tăng 26%.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2017, Công ty mẹ TDH có 2.749 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 5% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.244,6 tỷ đồng (tăng 13%), tài sản dài hạn là 1.504,6 tỷ đồng (giảm 5 tỷ đồng).

Cơ cấu tài sản ngắn hạn ghi nhận sự sụt giảm đáng kể của lượng tiền mặt, giảm 2,6 lần xuống còn 55 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 2,3 lần, xuống còn 24 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm 32%, xuống còn 173,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 930,7 tỷ đồng (tăng 44%). Chiếm phần lớn và tăng mạnh nhất trong số đó là khoản "phải thu ngắn hạn của khách hàng" (tăng 72%, đạt 311 tỷ đồng), khoản "phải thu ngắn hạn khác" (tăng 53%, đạt 292 tỷ đồng) và khoản "phải thu về cho vay ngắn hạn" (tăng 6%, đạt 290 tỷ đồng).

Đối với cơ cấu tài sản dài hạn, các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 63%; tiếp theo là các khoản phải thu dài hạn chiếm 27%.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/12/2017, vốn chủ sở hữu Công ty mẹ TDH là 1.636 tỷ đồng, tăng thêm 20 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Nợ phải trả cán mốc 1.112 tỷ đồng, tăng 11%. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm tới 80% (892,8 tỷ đồng) và tăng 26%. Mức tăng này chủ yếu do tăng nợ vay ngắn hạn, tăng 43%, lên 447 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ dài hạn có bước giảm, chủ yếu do giảm nợ vay (giảm 29%, còn 182 tỷ đồng).

Tin mới lên