Bất động sản

Công ty STO bị cấm giao dịch, chuyển nhượng dự án nhà ở thu nhập thấp ở Quảng Nam

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân liên quan đến dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

Công ty STO bị cấm giao dịch, chuyển nhượng dự án nhà ở thu nhập thấp ở Quảng Nam

Dự án nhà ở thu nhập thấp tại Quảng Nam do Công ty Cổ phần STO làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhuệ Lộc

Theo thông báo này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu Công ty Cổ phần STO rà soát, tổng hợp toàn bộ những nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án đã đề nghị với UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND thị xã Điện Bàn đến thời điểm hiện nay chưa được trả lời, giải quyết để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này phải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện, trong đó lưu ý việc thực hiện Công văn số 5918/UBND-NC ngày 03/10/2019, Thông báo số 109/TB-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh, Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr ngày 12/9/2019 của Thanh tra tỉnh và các văn bản liên quan khác. 

Đồng thời, doanh nghiệp này phải có báo cáo UBND tỉnh về việc tiếp nhận, chuyển giao giữa cổ đông cũ và 5 cổ đông mới tại Công ty Cổ phần STO liên quan đến việc thực hiện dự án, việc giao dịch, huy động vốn và tất cả các vấn đề có liên quan đến dự án. 

Công ty Cổ phần STO chủ trì làm việc với cổ đông cũ, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Biển Vàng để làm rõ trách nhiệm liên quan đến các hợp đồng, thỏa thuận trong việc môi giới, góp vốn thực hiện dự án. 

Đồng thời, Công ty Cổ phần STO thống kê cụ thể các giao dịch huy động vốn liên quan đến dự án, kiểm tra hồ sơ, tài liệu bàn giao giữa các cổ đông cũ, cổ đông mới để có cơ sở xác định trách nhiệm, xử lý những vấn đề có liên quan. Trường hợp cần thiết, đơn vị này báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần STO cần khẩn trương làm việc với khách hàng đã ký kết hợp đồng, thỏa thuận, cam kết với cổ đông cũ trong việc huy động vốn, góp vốn, đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án nhưng hiện nay đang có tranh chấp.

Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp này liên hệ với chính quyền địa phương đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin, truyền thông để thông báo cho khách hàng đã thực hiện các giao dịch góp vốn, đặt cọc tại dự án liên hệ đến chủ đầu tư để xác lập danh sách khách hàng gắn liền với vị trí các lô đất đăng ký nhận chuyển nhượng để có cơ sở giải quyết các vấn đề liên quan. 

Báo cáo đầy đủ thông tin tình hình, tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm hiện nay, kế hoạch thực hiện trong thời gian sắp đến gửi UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận, trên cơ sở đó Công ty có trách nhiệm công khai cho khách hàng biết. Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nội dung này. 

Công ty Cổ phần STO phải trả lời bằng văn bản các nội dung kiến nghị của đơn vị môi giới, góp vốn, người dân tại buổi tiếp công dân. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần STO liên hệ đến chính quyền địa phương để được hỗ trợ, thông tin những nội dung giải đáp, trả lời của Công ty cho các khách hàng khác của dự án biết. 

Ngoài ra, Công ty Cổ phần STO phải có trách nhiệm rà soát, quản lý những lô đất, vị trí người dân đã ký hợp đồng, đã giao tiền đặt cọc, có cam kết với cổ đông cũ (kể cả khách hàng trực tiếp ký kết với chủ đầu tư hoặc qua đơn vị môi giới, phân phối) của Công ty Cổ phần STO.

Trước mắt, Công ty không được phép thực hiện giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đối với những vị trí có tranh chấp với người dân và các tổ chức liên quan; các vị trí còn lại chỉ được giao dịch khi có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên