Tài chính

Công ty THANG LONG TRACON nợ thuế hơn 1,5 tỷ đồng

(VNF) - Theo danh sách các đơn vị nợ thuế trên địa bàn vừa được Cục Thuế Hải Phòng công bố, Công ty Cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long (THANG LONG TRACON) nợ trên 1,5 tỷ đồng.

Công ty THANG LONG TRACON nợ thuế hơn 1,5 tỷ đồng

THANG LONG TRACON nợ thuế hơn 1,5 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Cục Thuế Hải Phòng vừa công khai 111 doanh nghiệp nợ trên 13 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/11/2018. Dẫn đầu danh sách là Công ty Cổ phần khai thác cát phục vụ khu kinh tế với số nợ trên 5,3 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long (THANG LONG TRACON) nợ trên 1,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thương mại xây dựng & xuất nhập khẩu Quốc Việt nợ trên 701 triệu đồng; Công ty TNHH thương mại Hoa Sen Việt nợ trên 686 triệu đồng…

Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết lũy kế đến ngày 21/12, Cục Thuế Hải Phòng đã thực hiện công khai thông tin 997 lượt người nộp thuế còn nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố với tổng số nợ trên 908,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ đến 30/11/2018 là 79.069 tỷ đồng. Số nợ này giảm 3% so với thời điểm 31/10/2018. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 43.342 tỷ đồng (nợ dưới 90 ngày là 11.057 tỷ đồng; nợ trên 90 ngày là 32.285 tỷ đồng). Số nợ này chiếm tỷ trọng 54,8% tổng số tiền thuế nợ.

Bên cạnh đó, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 35.727 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến thời điểm 30/11/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ tại thời điểm 31/12/2017 ước đạt 28.111 tỷ đồng, bằng 67% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017.

Tổng cục Thuế cũng cho biết trong những ngày cuối năm sẽ yêu cầu các cục thuế tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã thông báo, đồng thời đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thu nợ đã giao cho các địa phương, đặc biệt là 16 địa phương điều tiết ngân sách Trung ương trong tháng cuối năm.

Tin mới lên