Tài chính

Cosevco 1 nợ gần 48 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Theo danh sách được Cục Thuế tỉnh Quảng Bình công khai, tính đến 31/10/2018, Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1 (Cosevco 1) nợ trên 47,7 tỷ đồng.

Cosevco 1 nợ gần 48 tỷ đồng tiền thuế

Cosevco 1 nợ gần 48 tỷ đồng tiền thuế. (Ảnh minh họa)

Đại diện Cục Thuế Quảng Bình cho biết cơ quan này vừa công khai danh sách 78 doanh nghiệp trên địa bàn nợ trên 230 tỷ đồng tiền thuế tính đến 31/10/2018.

Theo danh sách nợ thuế Cục Thuế Quảng Bình vừa công khai, dẫn đầu doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là: Công ty Cổ phần khai thác sản xuất bột đá chất lượng Cao Linh Thành Quảng Bình nợ trên 48,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1 nợ trên 47,7 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình nợ trên 26,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp nợ trên 11,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần khoáng sản Hoàng Long nợ trên 10,4 tỷ đồng; Công ty TNHH đầu tư Linh Việt Nam nợ trên 9,9 tỷ đồng...

Chia sẻ về công tác thu hồi nợ thuế, đại diện Cục Thuế Quảng Bình cho biết tính đến tháng 10/2018, đơn vị đã thu hồi được 180,1 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế, bằng 56% số tiền thuế nợ có khả năng thu tại thời điểm ngày 31/12/2017 chuyển sang.

“Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau, tính đến ngày 31/10/2018, tổng số tiền thuế nợ đơn vị đang quản lý còn ở mức khá cao so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, nợ có khả năng thu là 245 tỷ đồng, bằng 7,2% tổng dự toán thu ngân sách được giao”, đại viện Cục Thuế Quảng Bình thông tin.

Lý giải về số nợ thuế tăng cao, vị đại diện cũng cho hay ngoài nguyên nhân khách quan còn do nguyên nhân chủ quan là sự phối hợp giữa các ngành chức năng với cơ quan quản lý thu có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ, thiếu tích cực trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm, do đó, công tác thu hồi nợ thuế chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.

Đề cập về giải pháp thu hồi nợ thuế 2 tháng cuối năm đại diện Cục Thuế Quảng Bình cho biết cơ quan này đã đề ra phương án xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn trình UBND tỉnh chỉ đạo cho ý kiến và trình Tổng cục Thuế phê duyệt.

Cùng với đó, cơ quan này cũng sẽ tiếp tục lập danh sách, thực hiện công khai thông tin người nộp thuế chây ì nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện kiên quyết các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, ban hành đầy đủ quyết định cưỡng chế đối với người nộp thuế phải cưỡng chế nợ thuế, hoặc phải chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước,…

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ trên cả nước đến hết ngày 31/10/2018 là 81.555 tỷ đồng. Số nợ này bằng 7,4% dự toán thu nội địa năm 2018, giảm 1.406 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2018.

Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 46.273 tỷ đồng (số tiền này chiếm tỷ trọng 56,7% tổng số tiền thuế nợ); tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 35.282 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 43,3% tổng tiền thuế nợ).

Trong công tác thu nợ thuế, tính đến 31/10/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ước thu đạt 26.432 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2017 chuyển sang. Trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.799 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 7.325 tỷ đồng.

Hiện ngành thuế đang theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã thông báo. Đồng thời, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thu nợ đã giao cho các địa phương, đặc biệt là 16 địa phương điều tiết ngân sách trung ương các tháng cuối năm. Ngành Thuế cũng đang xây dựng báo cáo Bộ phương án xử lý nợ tổng thể nợ thuế của cả nước.

Danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục Thuế Quảng Bình công bố lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên