Tài chính

Coteccons đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn, muốn phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) dự kiến trình ĐHCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ kỳ vọng tăng 2% so với mức thực hiện năm 2020.

Coteccons đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn, muốn phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Coteccons đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn ở mức 2%.

Coteccons đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 tăng trưởng ở mức 20% so với mức thực hiện năm 2020, dự kiến đạt 17.413 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chỉ kỳ vọng tăng nhẹ 2% lên 340 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT Coteccons đề xuất chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền, tương đương số tiền dự chi là hơn 74 tỷ đồng. HĐQT cũng kiến nghị đại hội ủy quyền để lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chi trả cổ tức phù hợp với quy định của pháp luật. Hiện phía Coteccons chưa tiết lộ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Một nội dung đáng chú ý mà HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ Coteccons là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo 2 trường hợp.

Ở trường hợp 1, nếu doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Coteccons trong năm 2021 lần lượt đạt tối thiểu 17.413 tỷ đồng và 340 tỷ đồng, công ty này sẽ phát hành ESOP với tỷ lệ phát hành là 1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện.

Ở trường hợp 2, nếu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ phát hành sẽ được ủy quyền cho HĐQT đề xuất đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giá bán của các ESOP trong đợt phát hành này sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Coteccons, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi Coteccons đánh giá kết quả KPI 2021 của người lao động và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, HĐQT Coteccons còn trình ĐHCĐ về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 tỷ đồng, trái phiếu phát hành thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán, năm 2020, Coteccons ghi nhận hơn 14.558 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm mạnh hơn 38% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 334 tỷ đồng, chỉ bằng gần một nửa mức thực hiện của năm 2019.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của Coteccons sau kiểm toán đã giảm hơn 128 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, do công ty này trích lập thêm khoảng 156 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu.

Tin mới lên