Tài chính

Coteccons sẽ có 2 đại diện pháp luật?

Ngay thềm cuộc họp ĐHĐCĐ, Coteccons đã bổ sung thêm vào tờ trình sửa đổi điều lệ công ty. Theo đó, sửa quy định về người đại diện pháp luật từ 1 người sang 2 người cùng đều trong HĐQT.

Coteccons sẽ có 2 đại diện pháp luật?

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD) vừa sửa đổi, bổ sung tài liệu họp chuẩn bị cho kỳ đại hội thường niên năm 2020 sẽ diễn ra chưa đầy 24 giờ tới. HĐQT đã quyết định bổ sung, sửa đổi điều lệ và bổ sung thêm tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn xin từ chức và bầu thay thế, thành viên HĐQT.

So với tờ trình số 2 về việc sửa đổi Điều lệ được trình hồi giữa tháng 6, Coteccons đã sửa đổi thêm quy định về số lượng người đại diện pháp luật do quy định tại Điều 13.2 Luật Doanh Nghiệp cho phép có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, nếu được cổ đông thông qua, điều lệ của công ty được sửa thành “Công ty có hai đại diện theo pháp luật là chủ tịch và một thành viên HĐQT do HĐQT bầu ra”. Trước đây, Coteccons chỉ có một người đại diện pháp luật duy nhất là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Vừa cách đây một tuần, HĐQT Coteccons đã chấp thuận đơn xin từ chức khỏi chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng. Ông Công và ông Thắng đã có đơn xin từ chức vào ngày 21/6 và 20/6; đồng thời, bổ nhiệm thay thế ông Bolat Duisenov – Tổng Giám đốc Kusto Việt Nam và ông Herwig Guido H. Van Hove – Giám đốc điều hành The8th Pte Ltd ("The8th").

Quyết định trên sẽ được trình cổ đông. Nếu chính thức thông qua, thế trận tại HĐQT của Coteccons sẽ có sự thay đổi. Bảy chiếc ghế tại HĐQT sẽ gồm nhân sự từ các cổ đông nước ngoài (3 người là nhân sự của Kusto và CEO của The8th); 2 thành viên HĐQT độc lập và ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT.

Tin mới lên