Bất động sản

Cục Hàng hải yêu cầu doanh nghiệp trong ngành sẵn sàng cho CMCN 4.0

(VNF) - Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp (DN) chủ động tích hợp mô hình quản lý, sản xuất thông minh để phát triển, tăng hiệu quả từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cục Hàng hải yêu cầu doanh nghiệp trong ngành sẵn sàng cho CMCN 4.0

Cục trưởng Cục hàng hải Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp hàng hải đẩy mạnh ứng dụng 4.0

Cục hàng hải Việt Nam cảnh báo, để chủ động nắm bắt cơ hội, có giải pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng, Cục Hàng hải VN đề nghị các DN cảng biển, vận tải biển chủ động đề xuất các dự án, chương trình của DN để đáp ứng yêu cầu về đổi mới mô hình quản lý, sản xuất, tối ưu hóa mô hình kinh doanh.

Các đơn vị phải thiết lập chuỗi cung ứng và hậu cần logistics thông minh trong mạng lưới chuỗi giá trị toàn cầu và mô hình thuế quan mới; Yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

DN và các đơn vị liên quan phải bám sát, tích hợp những công nghệ mới để tập trung đầu tư phát triển DN, đề xuất các cơ chế, chính sách về thuế, tài chính nhằm khuyến khích DN đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ tiên tiến khác.

Đồng thời, chủ động trao đổi với một số công ty, viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn nghiên cứu và ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý quá trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, độ tin cậy, tăng tính cạnh tranh của DN trong cung cấp dịch vụ tại cảng biển”, văn bản nêu rõ.

Cục Hàng hải VN cũng yêu cầu các hiệp hội: cảng biển, chủ tàu, đại lý và môi giới hàng hải, logistics với vai trò là đầu mối phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chỉ thị 16 cho các DN.

“Các hiệp hội cần nhận thức, hiểu đúng bản chất từ đó xác định được hướng tiếp cận đúng, đặc biệt là phương án ứng xử phù hợp đối với cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng 4.0 nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với DN thành viên”, Cục Hàng hải yêu cầu.

Tin mới lên