Bất động sản

Cục thuế tỉnh Thanh Hoá: 'Xác minh đơn khiếu nại văn bản trái luật với Xi măng Công Thanh'

(VNF) - Ngày 16/7, Cục thuế tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản 3247/PC-CT yêu cầu Chi cục thuế khu vực Đông Sơn, Tp. Thanh Hoá giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh (sau đây gọi tắt là Xi măng Công Thanh) về hành vi ra văn bản trái luật, có dấu hiệu chèn ép doanh nghiệp.

Cục thuế tỉnh Thanh Hoá: 'Xác minh đơn khiếu nại văn bản trái luật với Xi măng Công Thanh'

Ảnh trụ sở Cục thuế tỉnh Thanh Hoá

Sau khi xem xét các nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật khiếu nại năm 2011, ông Trịnh Hùng Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Đông Sơn, Tp. Thanh Hoá đánh giá: "Đơn khiếu nại đủ điều kiện thu lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục thuế Đông Sơn, Tp. Thanh Hoá. Đơn kiến nghị được thụ lý giải quyết từ ngày ban hành thông báo".

Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Đông Sơn, Tp. Thanh Hoá Trịnh Hùng Tuyên xác nhận đơn khiếu nại của Xi măng Công Thanh đủ điều kiện thụ lý

Ngày 17/7, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Đông Sơn, Tp. Thanh Hoá Trịnh Hùng Tuyên tiếp tục có văn bản số 2718/QĐ-CCT yêu cầu "tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của Xi măng Công Thanh về việc "ra văn bản trái luật, có dấu hiệu chèn ép doanh nghiệp của Chi cục thuế khu vực Tp. Thanh Hoá - Đông Sơn. Thời gian xác minh là 15 ngày".

Đồng thời, Chi cục trưởng Trịnh Hùng Tuyên cũng yêu cầu thành lập tổ xác minh gồm: Ông Mai Ngọc Anh, Phó đội trưởng làm Tổ trưởng; bà Phạm Nguyễn Thu Thương, chuyên viên làm thành viên và bà Trịnh Thị Dung, Kiểm tra viên tài chính làm thành viên.

"Tổ xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh các nội dung khiếu nại được nêu. Tổ trưởng tổ xác minh, thành viên tổ xác minh thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người có trách nhiệm xác minh theo quy định tại Luật khiếu nại và quy định pháp luật có liên quan. Tổ xác minh có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 80 của Luật Quản lý thuế", văn bản nêu rõ.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, trước đó, ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch HĐQT Xi măng Công Thanh đã có đơn khiếu nại gửi Cục thuế tỉnh Thanh Hoá về việc "ra văn bản trái luật, có dấu hiệu chèn ép doanh nghiệp của Chi cục thuế khu vực Tp. Thanh Hoá - Đông Sơn".

Ông Nguyễn Công Lý cho biết: Mới đây, vào ngày 7/7/2020 Chi cục Thuế khu vực TP.Thanh Hóa - Đông Sơn đã ra văn bản thông báo về việc: Tiền nợ, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. Trước đó, ngày 16/6/2020, Chi cục Thuế khu vực TP.Thanh Hóa - Đông Sơn cũng đã ra văn bản thông báo về việc: Tiền nợ, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất.

"Như vậy, cùng một nội dung văn bản, nhưng chưa hết thời hạn thực hiện là 30 ngày theo quy định của pháp luật, Chi cục Thuế khu vực TP.Thanh Hóa - Đông Sơn đã tiếp tục ra văn bản thúc việc đóng thuế của Công ty Công Thanh", ông Nguyễn Công Lý nêu.

Văn bản khiếu nại của Xi măng Công Thanh, Thanh Hoá gửi tới Cục thuế tỉnh Thanh Hoá

Từ những hành vi trên, căn cứ tại khoản 4 Điều 14. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất Nghị định Số: 45/2014/NĐ-CP quy định về Thời hạn nộp tiền sử dụng đất như sau: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ. Khoản 4 Điều 14, Nghị định Số: 45/2014/NĐ-CP

Vì thế, phía Xi măng Công Thanh yêu cầu giải quyết khiếu nại gồm "đề nghị thẩm tra, xác minh văn bản ngày 7/7/2020 của Chi cục Thuế khu vực TP.Thanh Hóa - Đông Sơn đã ra văn bản thông báo về việc: Tiền nợ, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp", công văn nêu rõ.

Tin mới lên