Tài chính

Cục Thuế TP Hà Nội: Không xử phạt vi phạm hành chính người nộp thuế trong thời gian cách ly

(VNF) - Cục Thuế TP Hà Nội vừa ra thông báo sẽ không xử phạt vi phạm hành chính đối với người nộp thuế vì chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian cách ly.

Cục Thuế TP Hà Nội: Không xử phạt vi phạm hành chính người nộp thuế trong thời gian cách ly

Cục Thuế TP Hà Nội: Không xử phạt vi phạm hành chính người nộp thuế trong thời gian cách ly.

Để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Cục Thuế TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/7/2021 liên quan đến quy định xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Nội dung công văn số 29592/CTHN-KK 

Việc miễn xử phạt này tuân theo quy định tại khoản 4 điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính, đó là vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng.

Hết thời gian cách ly, nếu người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế thì xác định số ngày chậm nộp kể từ ngày kết thúc cách ly theo từng trường hợp cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội cũng lưu ý, các trường hợp trong thời gian cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường thì phải thực hiện các nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật, nếu chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp tiền thuế thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Vi phạm hành chính thuế, Công ty Cổ phần may Sông Hồng bị phạt 250 triệu đồng

Tin mới lên