Đô thị

Đã có đầu mối nghiên cứu Dự án xây dựng vành đai 4, vùng Thủ đô Hà Nội

Ban quản lý dự án 2 được giao tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội.

Đã có đầu mối nghiên cứu Dự án xây dựng vành đai 4, vùng Thủ đô Hà Nội

Bản đồ quy hoạch đường Vành Đai 4 Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký quyết định giao Ban quản lý dự án 2 tiến hành tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Ban Quản lý dự án 2 sẽ tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án với mục tiêu gồm việc hình thành vành đai đồng bộ, liên tục nhằm nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa các địa phương trong vùng Thủ đô, giảm tải cho hệ thống giao thông hướng tâm của Thủ đô Hà Nội; kết nối mạng lưới giao thông vùng, mạng lưới giao thông quốc gia, nâng cao hiệu quả của các tuyến cao tốc đang khai thác trong vùng Thủ đô; tạo bước phát triển đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, dịch vụ, công nghiệp cho các địa phương trong vùng Thủ đô nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Thủ đô và giao thông Thủ đô Hà Nội theo quy hoạch.

Thời gian thực hiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội được xác định là từ năm 2020 đến 2022.

Trong quá trình triển khai, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các Bộ, địa phương tại các văn bản tham gia ý kiến về việc triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô và phối hợp,làm việc với các địa phương để kế thừa toàn bộ các kết quả đã và đang nghiên cứu triển khai, bảo đảm quyền hợp pháp của các chủ đầu tư đã tham gia các dự án thành phần trước đây.

Trước đó, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ tiến độ triển khai các tuyến đường vành đai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng đồng ý với đồng ý với kiến nghị của Bộ GTVT đối với đường Vành đai 4 và Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội về việc giao Bộ GTVT chủ trì triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (mỗi vành đai vùng là 1 dự án quan trọng quốc gia) trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư.

Theo Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 29/7/2011 của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 4, tuyến đường này chiều dài 98 km, quy mô cao tốc 6 làn xe, tiến độ xây dựng trước năm 2020, kinh phí đầu tư khoảng 66.500 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư được xác định từ vốn ngân sách nhà nước, ODA, từ khai thác quỹ đất của các địa phương có tuyến đường đi qua. Các tuyến vành đai được tách thành các dự án độc lập theo từng địa phương. UBND các tỉnh/thành phố lập dự án, huy động nguồn vốn để đầu tư và là cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu đầu tư theo hình thức PPP.

Đến nay, mới chỉ có TP Hà Nội lập đề xuất đầu tư các dự án thành phần theo hình thức BT nhưng chưa phê duyệt đề xuất đầu tư (dài 53,52km); các đoạn tuyến còn lại qua tỉnh Hưng Yên (19km), tỉnh Bắc Ninh (21km) chưa lập đề xuất đầu tư dự án.

Tin mới lên