Ngân hàng

Đã có đề án riêng tái cơ cấu 3 ngân hàng 0 đồng

(VNF) – Phó Chánh thanh tra NHNN Nguyễn Văn Hưng cho biết, tất cả các tổ chức tín dụng đều là đối tượng tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2020. Các tổ chức tín dụng phải xây dựng, trình phê duyệt và triển khai phương án tái cơ cấu. Riêng đối với 3 ngân hàng 0 đồng, NHNN đã có Đề án riêng trình Chính phủ, Bộ Chính trị.

Đã có đề án riêng tái cơ cấu 3 ngân hàng 0 đồng

NHNN đã có Đề án riêng tái cơ cấu 3 ngân hàng 0 đồng trình Chính phủ, Bộ chính trị

Theo tiết lộ mới đây của ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng phụ trách, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN đã xây dựng Đề án ""Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020".

Theo đó, NHNN đang hoàn thiện Đề án theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị. Trên cơ sở phê duyệt và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đối với Đề án, trong năm 2017, NHNN sẽ xây dựng kế hoạch cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp tại Đề án.

Về đối tượng tái cơ cấu trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hưng nêu rõ, tất cả các tổ chức tín dụng đều là đối tượng tái cơ cấu, trong đó có cả các ngân hàng thương mại mà Chính phủ mua lại bắt buộc, hay còn gọi là các "ngân hàng 0 đồng".

Cũng theo ông Hưng, các tổ chức tín dụng phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai phương án tái cơ cấu lại. Tuy nhiên, riêng đối với 3 ngân hàng 0 đồng, NHNN đã có Đề án riêng trình Chính phủ, Bộ Chính trị.

Chánh thanh tra NHNN Nguyễn Văn Hưng

Ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, NHNN đã có Đề án riêng tái cơ cấu 3 ngân hàng 0 đồng trình Chính phủ, Bộ chính trị

Về nhóm giải pháp, NHNN đã chia nhóm giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo từng loại hình, phân thành 3 nhóm: Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ, Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, Nhóm công ty tài chính và cho thuê tài chính, Nhóm tổ chức tín dụng nước ngoài, Nhóm ngân hàng hợp tác xã, Nhóm quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô.

Ông Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh, giải pháp cơ cấu lại đối với các tổ chức tín dụng áp dụng đối với cả các tổ chức tín dụng lành mạnh và cả các tổ chức tín dụng yếu kém.

Ngoài ra, ông Hưng cũng cho biết, một rong những nguyên tắc cốt lõi của NHNN trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Điều này đã được NHNN khẳng định trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng trước đây và cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong những năm tới.

Theo đó, hình thức và biện pháp cơ cấu lại tổ chức tín dụng được áp dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng tổ chức tín dụng và phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống theo đúng chủ trương của Đảng về cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng được nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016.

Tin mới lên