Tài chính

Đã hoàn hơn 44.000 tỷ đồng tiền thuế VAT bằng phương thức điện tử

(VNF) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng số doanh nghiệp đã được hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử là 5.288 doanh nghiệp với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 44.074 tỷ đồng.

Đã hoàn hơn 44.000 tỷ đồng tiền thuế VAT bằng phương thức điện tử

Đã hoàn hơn 44.000 tỷ đồng tiền thuế VAT bằng phương thức điện tử. (Ảnh minh họa)

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết tính đến ngày 31/5/2019, 5.288 doanh nghiệp đã tham gia hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 94,73% trong tổng số doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế (tổng số doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế là 5.582 doanh nghiệp); số hồ sơ tiếp nhận là 10.027 hồ sơ (tổng số 10.429 hồ sơ), đạt tỷ lệ 96,14%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 7.260 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 44.074 tỷ đồng.

Về khai thuế điện tử, báo cáo cho thấy hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 31/5/2019, đã có 721.353 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,98% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 6.660.202 hồ sơ.

Hiện Tổng cục Thuế cũng đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với 50 ngân hàng thương mại. Dịch vụ nộp thuế điện tử cũng đã được triển khai tại 63 cục thuế trực thuộc. Tính đến 31/5/2019, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 714.202 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,33% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 705.753 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 97,82% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, với số tiền thuế đã nộp là 298.088 tỷ đồng.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới công bố của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cho thấy thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2019 do ngành thuế quản lý thực hiện ước đạt 506.900 tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài thu nội địa, thu từ dầu thô ước đạt 23.390 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Thuế cho biết mặc dù sản lượng khai thác 5 tháng ước đạt 4,9 triệu tấn, bằng 47% kế hoạch, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2018, nhưng số thu từ dầu thô đã đạt trên 50% dự toán năm. Nguyên nhân là do giá dầu thô thanh toán bình quân đạt 66,5 USD/thùng, tăng 1,5 USD/thùng so giá dự toán.

Mặc dù số thu ngân sách thực hiện đã đạt và vượt tiến độ dự toán, tuy nhiên theo Tổng cục Thuế, để hoàn thành nhiệm vụ thu của năm 2019, trong tháng 6 này, ngành thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

Tin mới lên