Tài chính

Đã hoàn hơn 50.400 tỷ đồng tiền thuế bằng phương thức điện tử

(VNF) - Tổng cục Thuế cho biết đến nay, hệ thống hoàn thuế điện tử đã triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố. Ước tính từ đầu năm đến 20/6/2019, có 5.582 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử với tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 8.152. Tổng số tiền thuế đã hoàn hơn 50.458 tỷ đồng.

Đã hoàn hơn 50.400 tỷ đồng tiền thuế bằng phương thức điện tử

Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 20/6, cả nước đã có 723.667 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử (đạt 99,8% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động). Số lượng doanh nghiệp đã hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử đạt 98,28%.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 20/6/2019, có 255 doanh nghiệp tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Thống kê cho thấy, riêng tổng doanh thu xác thực từ đầu năm đến 20/6/2019 của 592.873 hóa đơn là hơn 14.270 tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực là hơn 1.247 tỷ đồng.

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2019 do cơ quan này quản lý ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trừ tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN thì số thu ước đạt 48,9% dự toán pháp lệnh, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục thuế, có 50/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt trên 50% dự toán, trong đó có 44/63 địa phương đạt khá (trên 52%).

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm; Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tăng thu là 5.691,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 929,8 tỷ đồng; giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngành thuế đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 693,4 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 2.642 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là 13.561,94 tỷ đồng, qua đó truy hoàn và phạt là 75,83 tỷ đồng.

Tin mới lên