Bất động sản

Đà Nẵng cần được đầu tư 6.850 tỷ cho 19 dự án liên quan đến du thuyền

(VNF) - Theo báo cáo của Viện chiến lược và phát triển Giao thông vận tải, giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến 2045, Đà Nẵng sẽ có 19 dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền. Các dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hoá.

Đà Nẵng cần được đầu tư 6.850 tỷ cho 19 dự án liên quan đến du thuyền

Đà Nẵng sẽ được đầu tư 6.850 tỷ cho 19 dự án liên quan đến du thuyền.

UBND TP. Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến dự thảo đề án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Phước Sơn, ngành công nghiệp du thuyền và dịch vụ du thuyền tạo ra giá trị gia tăng lớn, thúc đẩy tăng trưởng và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố theo Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Chính vì vậy, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, mở rộng đề án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền với các giải pháp cụ thể từ các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm phát triển dịch vụ cảng biển, du thuyền; phân kỳ đầu tư đối với các dự án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng du thuyền; xây dựng bến du thuyền hiện đại kết hợp với chuỗi đô thị biển quốc tế.

Theo báo cáo của Viện chiến lược và phát triển Giao thông vận tải, giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến 2045, Đà Nẵng sẽ có 19 dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền. 

Các dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hoá, liên quan đến ngành công nghiệp đóng, sửa chữa du thuyền, công nghiệp hỗ trợ sản xuất, lắp ráp và dịch vụ thương mại, dịch vụ cảng bến và dịch vụ du lịch.

Cụ thể, vốn đầu tư cho công nghiệp là 4.500 tỷ đồng, vốn đầu tư cho dịch vụ là 2.350 tỷ đồng. Doanh thu từ công nghiệp du thuyền và dịch vụ bến du thuyền chia làm 2 giai đoạn. 

Từ giai đoạn 2022 - 2025, ước tính doanh thu từ ngành công nghiệp du thuyền đạt 400 tỷ đồng/năm. 

Tiếp theo đó là giai đoạn 2026-2030, ước tính doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng/năm, chủ yếu từ công nghiệp hỗ trợ và sản xuất linh kiện, phụ kiện. Giai đoạn 2030-2045, ước tính doanh thu của Đà Nẵng đạt 4.000 tỷ đồng/năm. 

Cùng với đó, doanh thu từ dịch vụ bến du thuyền ước tính trong giai đoạn 2022-2025 là 1.000 tỷ đồng/năm, giai đoạn 2026-2030 là 8.000 tỷ đồng/năm.

Tin mới lên