Thị trường

Đà Nẵng: Hơn 9,78 triệu tấn hàng hóa vận chuyển qua cảng biển trong 11 tháng, giảm gần 3%

(VNF) - Trong 11 tháng năm 2021, Đà Nẵng có khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn 9,78 triệu tấn, giảm 2,47% so với cùng kỳ năm 2020. 

Đà Nẵng: Hơn 9,78 triệu tấn hàng hóa vận chuyển qua cảng biển trong 11 tháng, giảm gần 3%

Hàng hóa tại cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng.

Theo Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong tháng 11/2021, đạt gần 915.000 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt gần 368.000 tấn, tăng 48,47%; hàng nhập khẩu đạt hơn 250.000 tấn, tăng 12,91% và hàng nội địa đạt gần 96.000 tấn, giảm 28,21% so với cùng kỳ năm 2020.

Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển Đà Nẵng chỉ đạt 42.541 Teus, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 17.000 Teus, tăng 5,27%; hàng nhập khẩu đạt gần 17.500 Tues, tăng 0,02% và hàng nội địa đạt hơn 10.000 Teus, giảm 28,56% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, tính chung 11 tháng năm 2021, Đà Nẵng có khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn 9,78 triệu tấn, giảm 2,47% so với cùng kỳ năm 2020. 

Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt hơn 2,87 triệu tấn, giảm 1,21%; hàng nhập khẩu đạt hơn 2,47 trệu tấn, tăng 9,41% và hàng nội địa bàn hơn 4,44 triệu tấn, giảm 8,75% so với cùng kỳ năm 2020.

Khối lượng hàng container thông qua cảng biển Đà Nẵng 11 tháng năm 2021 đạt 533.940 Tues, tăng 12,09% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt hơn 178.000 Tues, tăng 13,7%; hàng nhập khẩu đạt hơn 188.000 Teus, tăng 19,53% và hàng nội địa đạt hơn 167.000 Teus, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tin mới lên