Bất động sản

Đà Nẵng hủy quy hoạch ga đường sắt ‘treo’ 18 năm

(VNF) - Sau 18 năm quy hoạch ‘treo’, dự án ga đường sắt Đà Nẵng đã bị chính quyền thành phố ra quyết định bãi bỏ, tạo điều kiện cho người dân được xây dựng, sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng hủy quy hoạch ga đường sắt ‘treo’ 18 năm

Ga đường sắt mới sẽ được di chuyển lên khu vực Bà Nà - Suối Mơ (huyện Hòa Vang).

UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định về việc bãi bỏ các quyết định của chủ tịch UBND thành phố về sơ đồ ranh giới, quy hoạch nhà ga đường sắt tại các phường: Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu).

Các quyết định bị bãi bỏ gồm: quyết định số 5071/QĐ-UBND ngày 1/7/2004 của chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch nhà ga đường sắt mới, tỷ lệ 1:1.000;

Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án ga đường sắt mới;

Quyết định số 4472/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2.000 ga đường sắt mới và hệ thống giao thông phục vụ ga.

UBND TP. Đà Nẵng giao UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị có liên quan công bố công khai nội dung quyết định này theo đúng quy định;

Giao Sở Xây dựng, UBND quận Liên Chiểu căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, quản lý quy hoạch tại khu vực theo đúng các đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Được biết, theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được Thủ tướng phê duyệt, ga đường sắt mới được di chuyển lên khu vực Bà Nà - Suối Mơ (huyện Hòa Vang).

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, cho biết vị trí quy hoạch ga đường sắt cũ tại quận Liên Chiểu được định hướng sẽ trở thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn của quận này; gắn liền tuyến giao thông huyết mạch nối dài đường vành đai phía tây 2. Hiện nay một số nhà đầu tư quan tâm đến tái thiết khu vực này.

Tin mới lên