Đô thị

Đà Nẵng: JICA đề xuất xây 6 bến tại cảng Liên Chiểu

(VNF) - Theo đề xuất của đơn vị tư vấn JICA, đến năm 2038, cảng Liên Chiểu cuối năm 2026 hoặc 2027 sẽ có 2 bến, đến năm 2031 có 4 bến (việc di dời hàng hóa sẽ bắt đầu và hoàn thành vào năm 2034) và năm 2038 sẽ có 6 bến.

Đà Nẵng: JICA đề xuất xây 6 bến tại cảng Liên Chiểu

JICA đề xuất xây 6 bến tại cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 13/4, UBND thành phố Đà Nẵng và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức hội thảo "Báo cáo cuối kỳ dự án khảo sát thu thập số liệu và phát triển cảng Liên Chiểu (PPP)".

Báo cáo tại hội thảo, ông Thi Ha, Trưởng đoàn tư vấn JICA, đã đưa ra một số điểm cấp thiết để sớm xây dựng cảng Liên Chiểu. Cụ thể, qua nghiên cứu, lượng hàng hóa tại cảng Tiên Sa đang gia tăng trung bình 13%/năm đối với tổng sản lượng và 20%/năm đối với hàng hóa container trong 10 năm gần đây. Đồng thời, lượng hàng hóa sẽ đạt tối đa công suất của cảng trong vòng vài năm tới.

Ông Thi Ha cho rằng Đà Nẵng nên nghiên cứu năng lực đường bộ bao gồm hiện trạng cải tạo đường bộ; thống nhất về giai đoạn chuyển hàng hóa từ cảng Tiên Sa đến cảng Liên Chiểu...

Ngoài ra, Đà Nẵng cần tiến hành nghiên cứu chuẩn bị di dời chức năng cảng Tiên Sa, trong đó bao gồm giai đoạn thực hiện phù hợp dựa trên quy hoạch chung của thành phố, phương án đền bù và kế hoạch sử dụng đất.

Về phương án phát triển cảng Liên Chiểu, đơn vị tư vấn JICA đã đề xuất các phương án xây dựng bến cảng Liên Chiểu cụ thể theo từng giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 2026-2027 bắt đầu khai thác giai đoạn 1, hoạt động 2 bến cảng bốc dỡ hàng hóa.

JICA cũng đã đề xuất 2 trường hợp có thể di dời chức năng cảng hàng hóa từ Tiên Sa sang Liên Chiểu. Trường hợp 1 sẽ bắt đầu từ năm 2031; trong đó, cuối năm 2026 hoặc 2027 sẽ có 2 bến, đến năm 2031 có 4 bến (việc di dời hàng hóa sẽ bắt đầu và hoàn thành vào năm 2034) và năm 2038 sẽ có 6 bến.

Trường hợp 2 sẽ bắt đầu từ năm 2041; trong đó, cảng Liên Chiểu được phát triển và khai thác vào cuối năm 2026 hoặc 2027 với 2 bến, đến năm 2031 có 3 bến. Tiếp tục, đến năm 2035 cảng có 4 bến và năm 2038 sẽ là 5 bến.

"Thời gian tới, cảng Tiên Sa vẫn sẽ là cảng đa năng. Cảng Tiên Sa sẽ tiếp tục đảm nhận xếp dỡ hàng tổng hợp và hàng container cho đến thời điểm nêu trên sẽ di dời hàng hóa từ cảng Tiên Sa sang cảng Liên Chiểu", ông Thi Ha, Trưởng đoàn tư vấn JICA, thông tin.

Như VietnamFinance đã thông tin trước đó, ngày 25/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Dự án bao gồm các hạng mục chính như kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tài, hạ tầng kỹ thuật kết nối có khả năng đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trước mắt trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 teus.

Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đầu tư công. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 3.426,3 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ 2.994,59 tỷ đồng, phần còn lại là sử dụng ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.

Tin mới lên