Tiêu điểm

Đà Nẵng không bổ nhiệm cán bộ đang bị kỷ luật

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố quản lý.

Đà Nẵng không bổ nhiệm cán bộ đang bị kỷ luật

Tòa nhà Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng (bên trái).

Theo đó, đối tượng áp dụng là chi cục trưởng, phó chi cục trưởng; trưởng ban, phó trưởng ban; trưởng phòng, phó trưởng phòng; chánh thanh tra, phó chánh thanh tra; chánh văn phòng, phó chánh văn phòng thuộc sở, ban, ngành.

Ngoài ra còn có trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc chi cục, ban thuộc sở, ban, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra thuộc UBND quận, huyện; chánh văn phòng, phó chánh văn phòng thuộc UBND quận; chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, phó chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường trên địa bàn thành phố.

Công chức được bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cùng với đó, không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2022 và bãi bỏ quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện trên địa bàn thành phố.

 

 

Tin mới lên