Bất động sản

Đà Nẵng mời thầu lập quy hoạch loạt dự án phân khu đô thị Sườn đồi

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn thành phố; đó là phân khu Đổi mới sáng tạo, phân khu Công nghệ cao và phân khu Sườn đồi.

Đà Nẵng mời thầu lập quy hoạch loạt dự án phân khu đô thị Sườn đồi

Đà Nẵng mời thầu lập quy hoạch loạt dự án phân khu đô thị Sườn đồi

Theo đó, Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đồ án rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch phân khu đô thị Sườn đồi với kinh phí thực hiện 7,7 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch này, UBND TP. Đà Nẵng đã giao Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với gói thầu Tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sườn đồi tỷ lệ 1/2.000.

Bên cạnh đó, địa phương này cũng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đồ án rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch phân khu Công nghệ cao (không bao gồm phần diện tích để triển khai dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng), kinh phí thực hiện 9,3 tỷ đồng. 

Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao là đơn vị tổ chức lập quy hoạch và được UBND thành phố giao tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Công nghệ cao

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án quy hoạch phân khu thành phố về nội dung rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (không bao gồm phần diện tích Khu liên hợp thể dục - thể thao Hòa Xuân). 

Đơn vị chủ trì thực hiện là UBND TP. Đà Nẵng. Các phân khu này nằm trong 12 phân khu chức năng của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin mới lên