Tài chính tiêu dùng

Đà Nẵng muốn sớm trở thành thành phố thông minh, hạn chế tiền mặt

Cổng Thanh toán trực tuyến là một trong những dịch vụ hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và mục tiêu hạn chế sử dụng tiền mặt trong tương lai.

Đà Nẵng muốn sớm trở thành thành phố thông minh, hạn chế tiền mặt

UBND TP. Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ký kết thoả thuận hợp tác và đưa vào sử dụng Cổng Thanh toán trực tuyến Đà Nẵng nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí qua mạng khi thực hiện dịch vụ công, giúp tiết giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Cổng Thanh toán trực tuyến Đà Nẵng được tích hợp trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 và 4) trên Hệ thống chính quyền điện tử Đà Nẵng (địa chỉ egov.danang.gov.vn hoặc cqtd.danang.gov.vn) có thể đồng thời thanh toán trực tuyến các phí, lệ phí dịch vụ công qua tài khoản ngân hàng, thẻ, hoặc tiền mặt hiện có.

Hiện nay Đà Nẵng có 555 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm gần 50% thủ tục hành chính của Thành phố. Trong năm 2018, UBND Thành phố đã giao Sở TT&TT và các cơ quan triển khai thêm 275 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; phấn đấu đến năm 2020, 100% thủ tục hành chính sẽ được triển khai trực tuyến.

Việc đưa Cổng Thanh toán trực tuyến đi vào hoạt động là một trong các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân.

Sau khi đưa Cổng Thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ hành chính công, Đà Nẵng sẽ triển khai đề án để hỗ trợ tổ chức, công dân thanh toán phí các dịch vụ an sinh xã hội theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội".

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhận định, Cổng Thanh toán trực tuyến là một trong những dịch vụ hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và mục tiêu hạn chế sử dụng tiền mặt trong tương lai.

Tin mới lên