Bất động sản

Đà Nẵng quyết định giảm giá đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh để 'hút' nhà đầu tư

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng gần đây đã công bố quyết định điều chỉnh bảng giá đất chu kỳ 2020-2024.

Đà Nẵng quyết định giảm giá đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh để 'hút' nhà đầu tư

Đà Nẵng quyết định giảm giá đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh để 'hút' nhà đầu tư (ảnh minh họa)

Theo đó, quyết định điều chỉnh tỷ lệ % giá đất thương mại - dịch vụ và sản xuất - kinh doanh so với giá đất ở cùng vị trí. Cụ thể: giá đất thương mại dịch vụ điều chỉnh từ 80% thành 70%; giá đất sản xuất kinh doanh điều chỉnh từ 60% thành 50% (cùng giảm 10% so với hiện nay). 

Theo UBND TP. Đà Nẵng, việc điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.

Giá đất bãi xe được điều chỉnh tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí. Theo UBND TP. Đà Nẵng, đối với các dự án xây dựng công trình công cộng (bãi giữ xe) thông thường có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất thấp, giá trị thu lợi từ việc kinh doanh thấp dẫn đến việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng chậm. Do đó, nếu quy định mức giá bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như Quyết định 09/2020/QĐ-UBND thì không thể kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các công trình công cộng (bãi xe) theo chủ trương của thành phố. 

Việc quy định giá đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh (chỉ áp dụng cho bãi giữ xe) thời hạn 70 năm bằng 35% so với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là giá đất thương mại dịch vụ cùng vị trí sẽ tạo điều kiện thu hút được các nhà đầu tư quan tâm, tham gia đầu tư vào các công trình công cộng (bãi xe), đồng thời đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước và quyền lợi các nhà đầu tư.

Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, cơ bản tương đương Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND; chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

Về việc điều chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, giảm một số tỷ lệ: tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn thành phố điều chỉnh giảm từ 2% xuống 1%; tỷ lệ (%) áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản điều chỉnh giảm từ 0,7% xuống 0,5%.

Các tỷ lệ giữ nguyên mức cũ không điều chỉnh: tỷ lệ % áp dụng đối với đất thuê để khai thác đất đồi, khai thác đá xây dựng và đất thuê để khai thác khoáng sản khác là 3%; tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trong Khu công nghệ cao là 1%; tỷ lệ % áp dụng đối với đất thuộc địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh là 0,5%.

Về nguồn lực đất đai đón làn sóng đầu tư thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, theo số liệu báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, hiện đơn vị này đang quản lý 321 khu đất lớn đã có mặt bằng với tổng diện tích đất 2.013.765,9 m2.

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 của Đà Nẵng, năm 2025 địa phương này có 37 khu đất với tổng diện tích là 211.378,8 m2.

Tin mới lên