Bất động sản

Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng xây Thành phố môi trường

(VNF) - Ngày 19/4, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin về đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030.

Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng xây Thành phố môi trường

Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng xây Thành phố môi trường (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030.

Với tổng kinh phí ước tính 15.546 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách là 5.436 tỷ đồng, vốn ODA là 3.200 tỷ đồng, vốn xã hội hóa là 6.910 tỷ đồng), đề án đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí môi trường đang có. Phấn đấu đến năm 2025, đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn và có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái, tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với TP. Đà Nẵng.

TP. Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện đồng bộ ở 4 nhóm thành phần trọng tâm là phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; cải thiện môi trường, giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường với 31 tiêu chí cụ thể.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0; chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chính quyền Đà Nẵng cho biết sẽ huy động các nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại; người hưởng lợi từ các giá trị do công tác xử lý, duy trì bảo vệ môi trường phải trả phí tương xứng; tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và người dân trong bảo vệ môi trường…

Tin mới lên