Tiêu điểm

Đà Nẵng thí điểm xử lý thủ tục đất đai không phụ thuộc địa giới hành chính

(VNF) - Đà Nẵng đang xây dựng đề án thí điểm thực hiện tiếp nhận và giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn đối với thủ tục biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, tặng cho.

Đà Nẵng thí điểm xử lý thủ tục đất đai không phụ thuộc địa giới hành chính

Ảnh minh họa.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng cho rằng, việc xác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của địa phương,trong môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. 

Việc này nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19.

Cùng với đó, việc này còn giúp tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; cải thiện kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh. 

Bên cạnh đó, tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo. mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật. Tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ trên mọi lĩnh vực; tập trung nghiên cứu giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và công nghệ tốt nhất, dự án xanh… và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai.

Theo đó, Sở TN&MT phải có trách nhiệm hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án Cập nhật, bổ sung, duy trì bộ cơ sở dữ liệu đất đai và công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; tiến hành xây dựng đề án thí điểm thực hiện tiếp nhận và giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn đối với thủ tục biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, tặng cho.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT phối hợp với Cục Thuế tiếp tục thực hiện kết nối liên thông điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất.

 

 

 

 

Tin mới lên