Tài chính

Đà Nẵng: Thu hồi gần 2.790 tỷ đồng tiền nợ thuế trong nửa đầu năm 2022

(VNF) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã thu được 468,42 tỷ đồng nợ năm 2021 chuyển sang và thu nợ phát sinh trong năm 2022 là 2.317,73 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Thu hồi gần 2.790 tỷ đồng tiền nợ thuế trong nửa đầu năm 2022

Ảnh minh họa.

Để đạt được kết quả trên, theo ông Lưu Đức Sáu, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Nên ngay từ đầu năm, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác quản lý nợ năm 2022; tổ chức thành công Hội nghị công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm thu nợ, xử lý nợ đọng cho từng công chức, từng bộ phận, triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Ông Sáu cũng cho biết, thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị là hơn 10.738 tỷ đồng, đạt hơn 71% dự toán và bằng 121,7% so với cùng kỳ.

Công tác đôn đốc, kiểm soát việc kê khai thuế hàng tháng, quý của người nộp thuế luôn được chú trọng, ngày càng chặt chẽ. Qua đó, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn/số đã nộp đạt 98,89%, tăng 0,49% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.066/2.094 đơn vị, đạt gần 51% kế hoạch và bằng 95% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 323 tỷ đồng (bằng gần 86% so với cùng kỳ).

Trong đó tiền thuế, tiền phạt tăng thu qua xử lý là hơn 121 tỷ đồng (bằng 109,5% so với cùng kỳ), giảm lỗ hơn 171 tỷ đồng (bằng hơn 71% so với cùng kỳ), giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau hơn 27 tỷ đồng (bằng hơn 192% so với cùng kỳ).

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Cục Thuế TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị cần bám sát tiến độ thu ngân sách Nhà nước năm 2022, rà soát, phân tích, đánh giá, cụ thể theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, sắc thuế để kịp thời chỉ đạo, điều hành thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các gói hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất của Quốc hội, Chính phủ đảm bảo người nộp thuế được thụ hưởng chính sách đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn tăng thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, đặc biệt trong công tác chống thất thu theo từng chuyên đề.

Tin mới lên